SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Månadens statistikbluff

Pocenten  Helge, pocenten!!
 

En riktigt fräck bluff serverades nyligen svenska folket av svenska massmedia. Sven Andréasson, Docent Statens folkhälsoinstitut, Gunnar Ågren, Generaldirektör Statens folkhälsoinstitut, Gabriel Romanus, Riksdagsman (fp), fd chef Systembolaget, Göran Magnusson, Riksdagsman (s), Nils-Erik Söderqvist, Riksdagsman (s) påstod i en debattartikel i Dagens Nyheter den 13 oktober 2003 att en majoritet av svenska folket INTE vill ha sänkt spritskatt. Det var en medveten lögn.

I undersökningen svarade 7 000 svenskar på frågor om alkohol.

Här är reaktionen på påståendet "Det vore bra om alkoholskatten sänktes":

  • 23 procent svarade "Helt riktigt".
  • 25 procent svarade "I stort sett riktigt".
  • 29 procent var osäkra.
  • 8 procent svarade "I stort sett felaktigt".
  • 15 procent svarade "Helt felaktigt".

Således anser 48 procent att alkoholskatten bör sänkas.

23 procent anser det inte. 29 procent vet inte.

Detta skiljer sig, som den uppmärksamme läsaren märker, rätt påtagligt från påståendet i debattartikeln. Vad författarna hade gjort var att helt fräckt räkna in alla osäkra som motståndare till en sänkt alkoholskatt.

I själva verket finns det alltså en klar övervikt för en sänkning av alkoholskatten. Med sin lögn skapade de en helt felaktig bild - som snabbt accepterades som en sanning i medierna och i debatten.

Det är så det ofta går till inom politik. Det ljugs hej vilt med hjälp av statistik. Helt medvetet. Med ett syfte.

Vem kan lita på dessa författares påståenden i framtiden?

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.