Enkätfrågor TSN-FB

Så här löd frågorna i enkäten

(Observera att enkäten är avslutat! Det är alltså ingen mening med att fylla i frågorna)

 1. Ge en kort beskrivning av dig själv:

  Ålder Skriv din ålder med siffror!
  Kön Man Kvinna
 2. Välj det av följande alternativ som stämmer:


 3. Har du eller någon i din omgivning haft något ärende hos TSN?

  Ja Nej

 4. Hur stort är ditt förtroende för TSN? 1 är lägst och 5 är störst förtroende.

  1 2 3 4 5

 5. Hur stort är ditt förtroende för försäkringsbolaget? 1 är lägst och 5 är störst förtroende.

  1 2 3 4 5

 6. Vilket försäkringsbolag gäller det?


Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.