SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Vilka frågor behandlas av trafikskadenämnden?

Försäkringsbolagen är skyldiga att rådfråga nämnden när det gäller:

  • ersättning för förlust av underhåll efter en avliden person
  • ersättning för inkomstförlust om den medicinska invaliditeten uppgår till minst tio procent eller förlusten för år beräknas till lägst ett halvt basbelopp (basbeloppet i januari skadeåret)
  • ersättning för lyte och men samt ersättning för kostnader och olägenheter om den medicinska invaliditeten uppgår till minst tio procent
  • omprövning av livränta eller engångsbelopp i vissa fall
  • andra frågor om ersättning när den skadelidande begär att bolaget ska hänskjuta saken till nämnden.
Skyldighet att höra nämnden finns inte, om ersättningsfrågan förts till domstol.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.