Tredubbel risk för whiplash

Påkörning bakifrån tredubblar risken för framtida nacksmärta

Doktoranden Anita Berglund, prof Åke Nygren, prof David Cassidy m.fl presenterar rön från en svensk studie. Du ser en kort sammanfattning nedan.

Det viktigaste är att studien visar att risken för att utveckla nacksmärta efter 7 år bedömdes vara tre gånger så stor som för kontrollgruppen.

Dessa slutsatser går stick i stäv med vad som tidigare hävdats från framförallt försäkringsläkarhåll.

De whiplashdrabbade som erfarit denna besvärsutveckling har i de allra flesta fall nekats orsakssamband eller nedsatt ersättning pga lägre sannolikhet för orsakssamband. 


RG:     BJO; 0333712.651; 010213

Au:     Berglund A; Alfredsson L; Cassidy JD; Jensen I; Nygren A

TI:    The association between exposure to a rear-end collision and future neck or shoulder pain: A cohort study

SO:    J Clinical Epidemiology 2000; 53:1089-1094

Kw:    whiplash; prognos; epidemiologi; nacke; skuldra; Folksam

Co:     7 år efter trafikolycka följdes nackskadade upp med frågeformulär.  

Kontrollgrupp var personer som var oskadade i Folksams kundregister. Gruppen delades upp i dem som angivit nackskada vid olyckstillfället och dem som ante angav några besvär. Den utan smärta var 204 personer, den som hade smärta var 232 personer. Kontrollgruppen var 1599 resp 2089 personer.

Svarsfrekvens 77%

39,6% av dem som hade smärta vid olyckstillfället hade nackbesvär efter 7 år jämfört med 14,5% i kontrollgrupp. Risken att utveckla nacksmärta efter 7 år bedömdes vara trefaldig jämfört med dem som ante hade initial smärta. Man ansåg att hos dem som inte hade initial smärta förelåg ingen risk för att utveckla senare smärta. Den gruppen hade dock en större spridning med avseende på prevalensen för smärta efter 7 år. Kanske att några, som har lätta besvär, inte angett att de hade det.


Översättning av Co från engelskan av Tomas Alsbro

Originalet finns här