Forskningsfusk

Ett alltmer växande problem - även i Sverige

Här kommer jag att publicera artiklar mm som rör etik, fusk, bedrägeri mm inom forskningen.

Forskningsfusk är ett allt mer växande problem över hela världen. Motiven för att fuska varierar men ofta har det kopplingar till ekonomiska eller karriärmässiga vinster.

I Sverige var vi sent ute med att inrätta etiska kontrollinstanser. Vi var bl.a sist i Norden och långt efter Nordamerika.

Jag kommer under denna rubrik att dels redovisa svenska, dels utländska artiklar, studier mm som rör detta område.


Nature - en av världens mest ansedda vetenskapliga tidskrifter publicerade den 23 augusti följande deklaration till rättelse för de som vill få in artiklar mm i tidskriften.

Nature 412, 751 (2001) © Macmillan Publishers Ltd.

 

PHILIP CAMPBELL,  PhD, Editor, Nature; Editor-in-Chief, Nature Publications