Post traumatisk ryggmärgskada

Denna sida behandlar post traumatiska ryggmärgsskador, orsakade av bl.a. whiplash trauma. Till att börja med trodde jag att jag var relativt ensam med en post traumatisk ryggmärgsskada, men nu har dels träffat flera andra olycksbröder och -systrar, dels läst en hel del om detta ämne. Jag skall försöka att dela med mig av detta till er läsare.

Försäkringsbolagens läkare menar, enligt min erfarenhet, att ryggmärgsskador av Syringomyelia eller cystisk karaktär inte kan vara posttraumatisk som ett resultat av whiplash trauma under förutsättningen att de inte uppträder i omedelbar anslutning till olyckan. Läs då bl.a. detta:

Post-traumatic syringomyelias with special regard to long-term-results >5-16 years after operation

Dr. Charles Tator, Neurosurgeon, at the
Canadian Syringomyelia Conference.
September 1997.

Tomas Alsbro