Många drabbade av whiplash

Officiella siffror från försäkringsbranschen talar om ca 35.000 drabbade per år. Inofficiella siffror från bl.a. Länsförsäkringar indikerar däremot att ca 65-70.000 svenskar årligen drabbas av nackbesvär, enbart i samband med trafikolyckor (1). Av dessa utvecklar ca 17.000 personer per år whiplashskador. De flesta läker ut men årligen får ca 10% av dessa, ca 1.500 personer, bestående whiplashskador. Av dessa blir 200-300 sjukpensionerade pga. sina symptom.

Prevalensen av whiplashskadade med bestående skador (de som vid en given mättidpunkt har bestående skador) räknas uppgå till storleken av en medelstor svensk stad, ca 50.000 individer.

Not:
(1)    Siffran hämtad  från Pisksnärten Rehabförening