SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Neuropsykologi

Neuropsykologi är det vetenskapliga studiet av sambanden mellan hjärnans funktioner och individens beteende

Så här beskrivs den Neuropsykologiska mottagningen vid Kullbergska Sjukhuset, Katrineholm:


Neuropsykologisk mottagning

På kliniken för geriatrisk och rehabilitering finns en neuropsykologisk mottagning för polikliniska neuropsykologiska bedömningar. En neuropsykologisk utredning kan bli aktuell om man misstänker kvarstående kognitiva svårigheter efter t ex lättare traumatisk skallskada, whiplash i kombination med skalltrauma, minor stroke, diffusa neurologiska tillstånd och demensbedömning av yngre patienter. Även vid andra tillstånd såsom allvarlig stress kan symtomen likna en hjärnskada och kan förväxlas med sådan. En neuropsykologisk utredning kan då vara värdefull för att eventuellt utesluta hjärnskada och utreda de bakomliggande orsakerna till besvären och därmed kan man mera specifikt rikta in behandlingen på den bakomliggande orsaken och lära patienten att hantera symtomen.

Den neuropsykologiska undersökningen
I den neuropsykologiska undersökningen kartlägger man samband mellan hjärnans funktion och psykologiska processer. De psykologiska processerna utgörs exempelvis av uppmärksamhet, problemlösning, verkställande funktioner, minne samt känslomässiga reaktioner. Till skillnad från hjärnröntgen, som visar patologiska förändringar i själva hjärnvävnaden används en neuropsykologisk undersökning för att kartlägga på vilket sätt en person kan eller inte kan göra vissa uppgifter.

I den neuropsykologiska utredningen ingår intervju, neuropsykologiska test och observationer. Trots att hjärnans funktionella anatomi är likartad för alla kan olika personer reagera mycket olika på jämförliga skador - därför måste den neuropsykologiska bedömningen även ta hänsyn till personlighetsmässiga och sociala faktorer som kan vara viktiga för hur den enskilda patienten reagerar på sin skada. I utredningen kartläggs också bevarande funktioner för att kunna fastställa patientens starka sidor, då dessa är viktiga resurser i den fortsatta rehabiliteringen.

Den neuropsykologiska utredningen syftar även till att öka patientens medvetenhet om konsekvenserna av hjärnskadan eftersom ökad insikt om den egna funktionsnivån är en förutsättning för att patienten skall kunna ta ett eget ansvar för rehabilitering och tillfrisknande.

Neuropsykologens uppgift
Neuropsykologens uppgift är, utöver den neuropsykologiska utredningen, är att medverka i behandlingsplanering, samordning av olika insatser och fungera som ett bollplank för övrig rehabiliteringspersonal såsom läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, logoped. Kognitiv rehabilitering och stödjande samtal med patienter och anhöriga ingår också i neuropsykologens specifika arbetsuppgifter. Neuropsykologen kan också ta ställning till hur mycket och på vilket sätt en skada har påverkat patientens yrkesliv, göra en bedömning av arbetsförmåga i försäkringsärenden och ta ställning i körkortsfrågor.

Hur gör man för att få komma för en neuropsyklogisk utredning?
För att komma till neuropsykolog krävs remiss från behandlande läkare.


Några länkar

Sveriges Neuropsykologers Förening

Avdelningen för NEUROPSYKOLOGI vid Lunds Universitet

NEUROPSYKOLOGI vid Landstinget i Värmland

Hosted by   Binero AB      Skyddas avESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.