Samband mellan whiplashskador och tandlossning

En ny svensk studie visar att det finns ett samband mellan whiplash-skador och tandlossning. Detta samband har länge påpekats av trafikskadade och nu har tre svenska forskare i Malmö bekräftat detta. Tandlossningen är inte en direkt följd av olyckan utan kommer sig av den kroniska stress som en whiplash-skada innebär, med en ökad känslighet för inflammationer till följd. Detta kan till slut leda till tandlossning och forskarna uppmanar whiplash-skadade att vara extra uppmärksamma på blödande tandkött. (Källa: Svenska Dagbladet, 011015, sida 6)

Hosted by   Binero AB      Skyddas avESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.