Traumatiska hjärnskador

Hjärnskador är en ofta förbisedd följdskada vid whiplash. Många skadade är vagt medvetna om en förändring (deras respektive anhöriga märker ofta förändringar), andra lider svårt av posttraumatiska hjärnskador.

När traumatiskt hjärnskadade söker hjälp eller ställer ersättningskrav på sitt försäkringsbolag får de inte sällan höra att det inte finns belägg i litteraturen för sådant samband som den skadade hävdar. Det förekommer också att försäkringsläkare avvisar samband med olycka med argumentet att idrottsmän som ofta utsätts för påfrestningar liknande whiplash inte får skador. Hur det är med den saken kan Du läsa här bl.a.

Visst finns det litteratur och artiklar om detta! Här nedan är länkar till några artiklar om traumatiska hjärnskador.

Tyvärr är det så att praktiskt taget all litteratur och alla publicerade medicinska artiklar är på engelska. Om du har problem med det - försök att få hjälp av din omgivning med att översätta dem. Ta ut dem på skrivaren!