Idrott, dans och radiobilar kan ge whiplashskador


Här kommer vi att samla länkar till studier, publikationer och artiklar som talar för bl.a. whiplashskador i andra sammanhang än trafikolyckor, bl.a. då idrottsutövning och radiobilar!


 Aftonbladet hade en artikel den 15 oktober 1999 med rubriken

188 skadade på Liseberg i år

http://www.aftonbladet.se/nyheter/9910/15/liseberg.html

Här talas bl.a. om alla de som får whiplash skador av att åka radiobilar i Liseberg!

Docenten Tegnér menar i ett försäkringsläkar utlåtande till en whiplashskadad med trafikförsäkringen i Skandia att massor av människor åker i radiobil varje år utan att drabbas av whiplash. Han använder detta som argument för avvisande av orsakssamband mellan trafikolycka och whiplash syndrom.


Dans

Head Banger Whiplash

I samband med maratondans förekommer uttalade flexions-, retardations- och rotationsrörelser ("head banging"). 37 maratondansare undersöktes i en studie. Av dessa hade 82% av flickorna och 37% av pojkarna smärtor i halsregionen som varade i 1-3 dagar. Långtidsuppföljning av dessa har så vitt jag vet inte skett.

(Kassier MR, Manon N. Clin J Pain 1993;9:138-41)


Traumatic Brain Injury in High School Athletes

John W. Powell, PhD, ATC
Kim D. Barber-Foss, MS, ATC

http://jama.ama-assn.org/content/282/10/958.full.pdf


Prevalence and Features of Joint Hypermobility Among Adolescent Athletes

Laura C. Decoster; James C. Vailas, MD; Rebecca H. Lindsay; G. Rhys Williams, MS

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9343008


Boxningsskador

REPORT OF THE COUNCIL ON SCIENTIFIC AFFAIRS

CSA Report 3 - A-99

Subject: Boxing Injuries

(Resolutions 404 and 423, A-97)

Presented by: Joseph A. Riggs, MD, Chair

Referred to: Reference Committee D

(Jennifer Trottman, MD, Chair)

http://www.ama-assn.org/meetings/public/annual99/reports/csa/rtf/csa3.rtf