Whiplashsyndrom

Grupper av symptom hänförliga till whiplash


Utdrag ur avhandlingen "Whiplash relaterade skador och följdtillstånd - biomedicinska aspekter på ett mångfacetterat problem" med tillstånd av författaren dr Gunilla Bring.

Definitionen på ordet syndrom hittar du här!

Kartan är klickbar.Cervikalsyndromet

-följande symptom kan ingå (Barré, 1926; Decher, 1969; Jackson, 1977)

PCS - Postcommotionellt syndrom

(eng: post concussion syndrome), enligt -(Evans, 1992a; Lidvall et al, 1974; Rutherford, 1989) är följande symptom vanliga

PTSD

(posttraumatic stress disorder - posttraumatiskt stressyndrom) (Brett et al, 1988; Söndergaard, 1993) Övergripande definition: "Response to overwhelming environmental stress"

TOS

(eng: thoracic outlet syndrome), 'bröstapertursyndrom', vanliga symptom (Croft, 1995; Lindgren et al, 1995; Sanders et al, 1979)

CFS

(Chronic fatigue syndrome), (Bannister, 1988)

Oftast beskrivet efter svår infektionssjukdom, t ex hjärn- eller hjärnhinneinflammation, reumatisk feber eller influensa

PF

(Primärfibromyalgi), (Olin, 1995)

WS - Wallenbergsyndrom

Wallenbergsyndrom är namnet på en symptombild präglad av vissa neurologiska bortfallssymptom med den gemensamma nämnaren att blodflödet täppts till i arteria cerebellaris posterior inferior (efter det engelska namnet förkortat pica) som försörjer delar av hjärnstammen och lillhjärnan. Sluddrigt tal och ataktisk (inkoordinerad) gång är exempel på symptom. Ofta är flera av kranialnerverna involverade, med förlamningar, smärtor eller andra funktionsstörningar i ansiktet och ena kroppshalvan. Symptombilden kan variera p g a olika anatomiska varianter på artärförgreningarna.


Ovanstående syndrom "karta" är hämtat ur dr Gunilla Brings avhandling "Whiplash-relaterade skador och följdtillstånd - Biomedicinska aspekter på ett mångfacetterat problem" med hennes tillstånd.

Syndrom

Norstedts stora svenska ordbok

syndrom [-åöm] subst. syndromet syndrom

grupp av symtom som är typiska för viss sjukdom

äv. försvagat som modeord i allmänspråket: manssyndrom

Svenska Akademiens ordlista

syndrom [-åöm] -et; pl. = subst.

kombination av symtom m.m.