WhiplashInfo.se sorteras in under Skadeportalen.se

WhiplashInfo kommer successivt att flyttas in under den mer generella webbplatsen Skadeportalen.se

Sedan starten av WhiplashInfo har allt fler skadade med skador av andra orsaker än whiplashrelaterade skador sökt sig till WhiplashInfo. Det beror på att WhiplashInfo är mycket omfattande till innehåll och tar upp olika problemområden som även berör andra skadegrupper än rent whiplashrelaterade.

Många gånger är problemställningarna likartade för flera skadegrupper, men en hel del skiljer sig åt.

För att få bättre struktur och göra det lättare att nå önskad information tas nu steget att samordna olika problemområden under den mer övergripande Skadeportalen.se.

Ett annat viktigt skäl är övergången till modernare publiceringsverktyg, dvs de verktyg som ligger bakom tekniken och gör det möjligt att hantera och sköta tekniken.

Bland viktiga områden som kommer att få egna underavdelningar till Skadeportalen är givetvis Whiplash, men även rehabilitering, juridik och vårdfrågor.

Ingen av dagens innehåll i WhiplashInfo kommer att försvinna, men omorganiseras för att bli mer tillgängligt än idag.

Hälsningar

Tomas Alsbro