SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Whiplashkommission

Whiplashkommissionen har nu avslutat sitt projekt

Den whiplashkommission som skapades och finansierades av försäkringsbranschen har nu lämnat sin slutrapport

En hastig genomläsning ger vid handen att kommissionen i stort inte ger några nyheter, utan sammanfattar redan kända kunskaper, men med tonvikt på material som inte direkt gynnar de skadas sak. Man har inte tagit med mycket av den nyare forskning och kunskap som exempelvis kom till uttryck vid Belastningsskadecentrums whiplashkonferens i Gävle i oktober 2004.

Kommissionen har tryckt hårt på det faktum att de allra flesta som råkar ut för whiplashtrauma blir helt friska, men berättar också att ca 10% av de skadade får bestående funktionsnedsättningar vilket medför svårt lidande. Denna grupp - de svårast skadade har dock inte behandlats alls av kommissionen.

Kommissionen trycker också hårt på behovet av snabb och effektiv rehabilitering, något som vi som drabbats av whiplashrelaterade följdtillstånd vet inte förekommer idag.

De har, som jag nämnt ovan valt att inte ta upp gruppen med bestående skador. Kommissionen har helt sonika utelämnat kvarstående följdtillstånd.

Jag kan också notera att kommissionen valt att anlita och stödja forskare som står försäkringsbolagen nära, men det var väl ganska väntat. Fd professorn Åke Nygren, vars verksamhet har betalats av Folksam, har exempelvis tilldelats forskningsmedel. Professor Marian Radetzki har anlitats för bl.a. ekonomiska analyser, och pushar för privatisering av hela ersättningskedjan vid trafikskador. Detta med privatiseringar av i stort sett alla offentliga ersättningssystem - alltså inte bara vid trafikskada är något som sonen Markus Radetzki återkommit till vid flertal tillfällen, bl.a. i Vänbok till Erland Strömbäck.

I detta sammanhang vill jag berätta att Ingvar Karlsson, Whiplashkommissionens ordförande besökte Svenska Läkarsällskapet fredagen den 3 juni 2005 och berättade kortfattat om kommissionens slutsatser. Tyvärr stannade han inte till eftermiddagen då mycket intressanta och i kommissionen utelämnade kunskaper kring bl.a. diagnostik presenterades. Personligen betraktar jag Ingvar Karlsson som nyttig idiot i sammanhanget.

Svenska Läkarsällskapet anordnade en uppföljning  av kommissionens arbete i september 2005.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.