SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringskassan vs Tomas Alsbro

Korrespondens och telefonsamtal med anledning av godkänd arbetsskada.

From: Lindqvist Hans 0480, Sent: Thursday, June 20, 2002 2:40 PM

From: Lindqvist Hans 0480

Sent: Thursday, June 20, 2002 2:40 PM

To: tomas[punkt]alsbro[snabela]whiplash[punkt]pp[punkt]se

Subject: Angående din förfrågan om arbetsskadeersättning med hänvisning till länsrättens dom.

Hej

För kännedom vill jag meddela att försäkringskassan har överklagat länsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm. Överklagan är skickad den 6 juni 2002. Ingen åtgärd/utredning kommer därmed att vidtas för närvarande.

Med vänlig hälsning

Hans Lindqvist


 

Avsänt från Tomas Alsbro, WhiplashInfo (2002-06-20 15:25), till FK:

Bäste Hans,

jag noterar att ni i trots mot domstol vägrar utbetala ersättningen.

Ni överklagade Länsrättens dom till kammarrätten som i beslut Mål nr 3828-2002 av den 17 juni 2002 avslagit er begäran om inhibering varför det åvilar er att skyndsamt verkställa Länsrättens dom.

Jag tvingas mot bakgrund av din skrivelse till mig därför vidta rättsliga åtgärder.

mvh

Tomas Alsbro
www.whiplashinfo.se


From: Lindqvist Hans 0480, Sent: Monday, June 24, 2002 9:29 AM

-----Original Message-----

From: Lindqvist Hans 0480 [

Sent: Monday, June 24, 2002 9:29 AM

To: Tomas Alsbro, WhiplashInfo

Subject: Re(2): Angående din förfrågan om arbetsskadeersättning med hänvisning till länsrät tens dom.

Hej

Jag fick kammarrättens protokoll först idag på morgonen. Försäkringskassan följer givetvis rättens utslag. Beslut angående livränta fattas av socialförsäkringsnämnden (SFN). Under juli har SFN inga sammanträden. Beslut kan därför tas först i augusti (tidigast). Med detta följer att eventuell utbetalning av livränta kan ske först efter det att SFN har fattat beslut.

Med vänlig hälsning

Hans Lindqvist


Avsänt av Tomas Alsbro till FK den 24 juni 2002

Tomas Alsbro, WhiplashInfo (2002-06-24 10:03):

Bäste Hans Lindqvist,

Jag begär mot bakgrund av mitt och min familjs svåra ekonomiska trångmål och med stöd i RFV:s Vägledning 2001:4, Kap 12:6 att ni snarast fattar provisoriskt beslut i avvaktan på slutligt beslut i SFN.

mvh

Tomas Alsbro

www.whiplashinfo.se


From: Lindqvist Hans 0480, Sent: Monday, June 24, 2002 11:19 AM

-----Original Message-----

From: Lindqvist Hans 0480 [

Sent: Monday, June 24, 2002 11:19 AM

To: Tomas Alsbro, WhiplashInfo

Subject: Re(2): Re(2): Angående din förfrågan om arbetsskadeersättning med hänvisning till länsrät tens dom.

Hej

Jag har läst din begäran. För att kunna fatta beslut om livränta (provisoriskt eller slutligt) krävs en omfattande utredning angående livränteunderlag, d v s en "bedömd inkomst om skadan inte inträffat". Denna utredning görs inte på "nollltid". Jag återkommer i frågan och lovar att försäkringskassan ska ta detta utan dröjsmål.

Med vänlig hälsning

Hans Lindqvist


Avsänt från Tomas Alsbro till FK den 3 juli 2002

Hans Lindqvist
FK Södermanland

Hej,

Jag har gjort en formell framställan till FK i Södermanland om provisorisk utbetalning av livränta i anledning av arbetsskada.

Du har lämnat beskedet enligt nedan, vilket jag menar strider mot såväl andemeningen i RFV:s Vägledning 2001:4, Kap 12:6 rörande provisoriskt utbetalning som denna regels syfte.

Jag protesterar mot att det skall krävas en omfattande utredning för att kunna verkställa en provisorisk utbetalning - eller förskott - såsom du nämner.

Av det skälet anmäler jag detta ärende till JO.

mvh

Tomas Alsbro
www.whiplashinfo.se


Telefon från Monica Rosén vid Försäkringsenheten på RFV, 4 juli 2002 ca 15:15

Monica informerade mig om att hon talat med FK i Nyköping som meddelat att de måste vidta en omfattande utredning då jag var noll-klassad i sjukpenninggrundande inkomst när jag sjukskrevs för gott 1995. (Läs mer om detta). 

Hon meddelade att FK skulle skriva ett brev till mig i början av nästa vecka, dvs 28. Monica ville inte göra med i ärendet utan accepterade FK i Nyköpings argument och förklaring.

Jag frågade henne om mina rättigheter och möjligheter att få begreppet "provisorisk utbetalning i enlighet med RFV:s Vägledning 2001:4, Kap 12:6. Hon svarade att jag inte kunde få det prövat.

Ilsket (tyvärr börjar jag vara och låta irriterad i telefon när jag försöker tala med en vägg) frågade jag om jag måste vända mig till EG domstolen för att få frågan prövad. Hon svarade att jag fick göra som jag ville, varefter vi avslutade samtalet.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.