SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Bra och dålig forskning

Seriösa och oseriösa studieresultat

Vi har den senare tiden kunnat läsa om dels fejkad forskning styrd och betald av olika företag, dels om hur sakkunniga i mer eller mindre beroendeställning till olika företag publicerar studier där de drar slutsatser på felaktiga eller otillräckliga grunder ur forskningen.

Utvecklingen är oroande ur fler perspektiv:

  • det kan leda till felaktiga beslutsunderlag för lagstiftning

  • det kan leda till felaktiga beslutsunderlag för prioriteringar inom bl.a. sjuk- och friskvård

  • det kan leda till felaktiga behandlingsmetoder

  • det kan leda till felaktiga rehabiliteringsinsatser inom sjukvården

  • det kan leda till felaktiga beslut angående skadeersättningar inom försäkringsbranschen

Exemplen kan göras längre.

Ett problem i detta sammanhang är massmedias brist på kompetens och resurser att kontrollera de avgivna faktabaserna vid pressreleaser.

Forskning finansieras huvudsakligen på två sätt:

  1. Fördelning av statliga anslag
  2. Privata forskningsanslag

De statliga medlen har successivt minskat, vilket torde ha inneburit att de privata anslagens betydelse har ökat i motsvarande takt.

Andelen beställd forskning har ökat. I en artikel i Expressen den 15 april skriver journalisten Victoria Enqvist om den av företag beställda forskningen och hur företagen manipulerar massmedia, allmänhet och beslutsfattare. Hon visar i artikeln hur i övrigt välrenommerade svenska forskare frivilligt medverkar i denna vilseledande manipulation. Tyvärr har inte Expressen lagt ut denna artikel på sin hemsida, så jag ger ett referat av artikeln på särskild sida på WhiplashInfo.

Här är länkar till artiklar och annat som handlar om hur denna manipulation från företag ser ut och verkar. Expressen-artikeln visar ett exempel på den teknik företagen använder sig av för att nå sina syften.

De väcker dig med falsklarm - Expressen skriver om hur företagen bedriver sin manipulation av forskningsresultat 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.