SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringsvinster

Ränteneuros

En erfarenhet som många trafikskadade delar är att försäkringsbolagen och deras sk försäkringsmedicinska sakkunniga ofta vill förklara bestående skador med att den skadelidande lider av "ränteneuroser". Det förekommer också att läkare inom primär- och specialistvården benämner symptom som hänförliga till "ränteneuroser".

Eftersom det råder stor okunskap inom sjukvården vad gäller whiplash och dess olika manifestationer klassas dessa symptomyttringar som "upplevda" av patienten - de är subjektiva. I äldre läkarlitteratur som även används inom utbildningen sprids- och spridits uppfattningen att patienter med olika smärtsyndrom, där det finns försäkringar med i bilden, ofta lider av "ränteneuroser" eller dylikt. Sammanfattningsvis uttalar dessa uppfattningar en syn på patienten som direkt eller indirekt klassar patienten som försäkringsbedragare. Vi kommer att ge exempel på sådan litteratur. Det finns åsikter om att de läkare som bidragit till att mynta dessa patientbegrepp antigen har en anknytning till försäkringsbolag eller har haft det.

Läs sidan som handlar om "A Review and Methodologic Critique of the Literature Refuting Whiplash Syndrome"

Astra har publicerat boken "Whiplashskada eller annat stötvåld mot nacken", skriven av

  • Bo Levander, docent, chefsöverläkare, Neuroortopediska kliniken, Ryhovs sjukhus, Jönköping.
  • Björn Gerdle, professor vid Avdelningen för rehabiliteringsmedicin, Hälsouniversitetet, Linköping, samt chefsöverläkare vid Smärtkliniken, Universitetsjukhuset, Linköping

I den skriver de bl.a. i kapitel 1, under rubriken Prognos följande:

I samband med prognostiska faktorer diskuteras ofta ränteneuros, men flera studier på whiplash-patienter har inte kunnat påvisa något samband mellan kronicitering av symtom och önskemål om ekonomisk ersättning (23, 26, 31). Efter genomgång av litteraturen konkluderar Barnsley et al (2): "Therefore, there is no real evidence that malignering for financialgain, contributes in any siqnificant way to the natural history of whiplash injury. The unovoidoble conclusion is that the maiority of whiplash injuries results in real, orgonic lesions in genuine patients".

2. Barnsley L, Lord S, Bogduk N. Clinical Review. Whiplash injury. Pain 1994; 58: 283- 307.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.