SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Arbetssjukdom
Arbetsskada
Etik och moral i försäkringsbolagen
Försäkringsbolag
Försäkringsmedicin
Försäkringskassan & Socialförsäkringar

Försäkringsmedicin

"Försäkringsmedicin är den kliniska verksamhet som kan komma att leda till bedömningar och intyg som sedan används vid handläggning av försäkringar", källa: Försäkringsmedicin, Studentlitteratur 2002

"Försäkringsmedicin kan beskrivas som all klinisk verksamhet som kan komma att utmynna i försäkringsbedömningar och försäkringsmedicinska intyg av olika slag. Det kan därmed röra sig om allt från enkla sjukskrivningsbedömningar till komplicerade bedömningar av funktionsnedsättningar vid sjukdom och skada. Kliniskt verksamma läkare kommer dagligen i kontakt med försäkringsmedicinska frågeställningar. ",  källa: Försäkringsmedicin, Studentlitteratur 2002

Utöver läkare är alla övriga berörda vårdspecialister involverade i försäkringsmedicin, på så sätt att de kan komma att - via intyg och utlåtanden - bidra till försäkringsmässiga bedömningar och beslut.

Försäkringsmedicin ställer till mycket stora problem för såväl den sjuke/skadade som försäkringsbolagen. Problemen har många bottnar, men kan grovt indelas i medicinska och juridiska problem. Mer om detta följer senare.

Försäkringsmedicinska Föreningar

Sverige finns för närvarande tre föreningar (sällskap) för försäkringsmedicin. Ingen av dessa är mig veterligen med i Svenska Läkarsällskapet.

Trots att försäkringsmedicin angår i stort alla, som på något sätt är eller blir involverade i försäkringsmedicin, så släpper dessa föreningar inte in andra medlemmar än försäkringsläkare och befattningshavare från Försäkringskassan och de privata försäkringsbolagen.  Enligt ordföranden i Försäkringsmedicinska Sällskapet, fd försäkringsöverläkare vid Försäkringskassan i Eskilstuna,  återfinns medlemmar från försäkringsbolagen därför att "de var med från början".

Advokater och jurister - som inte arbetar åt försäkringsbranschen, utan arbetar med försäkringsmedicinska frågor och ärenden på uppdrag av skadade och sjuka - vägras dock medlemskap i de försäkringsmedicinska föreningarna.

Av bl.a. detta skälet

  • anses dessa föreningar som minst sagt suspekta av i stort alla utanför försäkringsbranschen.

  • existerar inte någon insyn i dessa förseningars verksamhet

  • tillsyn av vad dessa föreningars medlemmar sysslar med, trots att deras verksamhet berör så gott som alla svenska medborgare

  • äger dessa föreningar och dess medlemmar ämnet Försäkringsmedicin och dess komplexa problem.

Ökad kunskap?

Alla kommer som sagt för eller senare att komma i kontakt med försäkringsärenden, egna eller någon anhörigs sjukdom, skadad eller dödsfall. Detta av det enkla skälet att de är försäkrade.

Försäkringar av försäkringsmedicinskt intresse kan delas in i:

  • Allmänna försäkringar, dvs. av staten reglerade försäkringar som ger ersättningar vid sjukdom eller skada (se kapitel 3-5 i Försäkringsmedicin).

  • Privat tecknade försäkringar som ger ersättning vid skada, sjukdom eller dödsfall, t.ex. livförsäkring (se kapitel 6-8, i Försäkringsmedicin).

  • Försäkringar som skyddar mot skadeståndsanspråk vid skada eller sjukdom, t.ex. patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen och läkares ansvarsförsäkring (se kapitel 11-12, i Försäkringsmedicin).

Källa: Försäkringsmedicin, Studentlitteratur 2002

Av dessa ovan angivna skäl menar jag att det borde ligga i varje försäkrads intresse att lära sig lite elementärt om försäkringsmedicin. Att vårdpersonal som kan komma i kontakt med utlåtanden och intyg måste få ökad kunskap om ämnet -anser jag som självklart, vilket också torde framgå  av  dessa sidor inom WhiplashInfo.

Veta mer...?

Försäkringskassans sidor för sjukvården behandlar hur de ser på  socialförsäkringsmedicin

Se också....

Vägledning - Försäkringsmedicinsk utbildning inom universitetens läkarprogram

Läkarintyg

Stockholms Läns Landstings avdelning om Försäkringsmedicin. Den sorterar under Produktionssamordning, som leds av Britt Arrelöv (Google ger ungefär 213 träffar vid sökning efter Britt Arrelöv). Hon blev kändis i Sverige när hon framförde yttrade följande synpunkt i artikeln Kassans deckare går ut på jakt från 1995:

"- Ska man hårdra det är ju nästan bara döda och medvetslösa arbetsoförmögna,
sammanfattar förtroendeöverläkaren Britt Arrelöv i Västerås. Alla kan egentligen arbeta, bara man anpassar arbetet."

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Socialstyrelsen och Försäkringskassan fick i slutet av 2005 i uppdrag av regeringen att utforma en "mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess" (min makering...). Hösten 2007 publicerade Socialstyrelsen en vägledning för sjukskrivning som fick namnet Försäkringsmedicinskt beslutsstöd.

Hem ] Upp ] Försäkringsmedicinska Sällskapet ] Kompetenskrav för medicinska råd ] Läkare sågas vid fotknölarna ] Medicin och juridik på kollisionskurs? ] Medicin och juridik hand i hand i praktisk tillämpning ] Modell för försäkringsmedicinsk utredning och bedömning ] Utredningar ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.