SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Försäkringsmedicinska Sällskapet
Kompetenskrav för medicinska råd
Läkare sågas vid fotknölarna
Medicin och juridik på kollisionskurs?
Medicin och juridik hand i hand i praktisk tillämpning
Modell för försäkringsmedicinsk utredning och bedömning
Utredningar

Läkarna Klas Berlin, Eddy Holmgren och Jorma Styf sågas vid fotknölarna för sin okunskap...

-vem ger uppdrag till läkare som besitter grav okunskap?

Överläkare Olle Bunketorp, Malin Lindh och specialist Hans Westergren ”sågar” (1*) en fantasifull checklista (2*) som var utformad av Klas Berlin, Eddy Holmgren och Jorma Styf. Listan var menat för att värdera sena besvär efter distorsion i halsryggen. I sin debattartikel (1*) så framför Bunketorp, Lindh och Westergren, sina synpunkter på checklistan;

-De uttrycker sin uppfattning om att checklistan har väsentliga svagheter -De håller inte med om checklistans användbarhet

Därför att;

-”man i ett antal ärenden gjort en egen bedömning av huruvida samband ska anses föreligga eller inte. Man har sålunda i varje ärende räknat poäng efter listan, vars innehåll och kriterier rimligen bygger på författarnas (red: Berlin, Holmgren, Styf) uppfattningar om villkoren för orsakssamband. Resultaten blir därmed något av en självuppfyllande profetia.”

-”Det framgår inte heller vilka vetenskapliga underlag som utgör grund för poängberäkningen.”

-”Man anger kriterier för listans olika delar som inte är definierade till innehåll, till exempel >> adekvat våld << utan kvantifiering, vilket lämnar utrymme för fria tolkningar.”

-”Dessutom förefaller det som om författarna (red: Berlin, Holmgren, Styf) blandar ihop risk och kausalitet.”

-”Det gagnar inte heller rättssäkerheten att selektivt söka stöd för sina åsikter i litteraturreferenser,”

Checklistan hade alltså, mer eller mindre, inte ett rätt. Det väcker frågor;

  • Har ”läkarna” BHS (Berlin, Holmgren och Styf) någon utbildning, i så fall vilken (var, när)?
  • Var inom Sveriges offentliga sektor har ”läkarna” BHS haft uppdrag?
  • Har ”läkarna” BHS fortfarande uppdrag inom Sveriges offentliga sektor? I så fall var?
  • Vem gav ”läkarna” BHS uppdrag och befogenhet (ev. finansiering) för att utforma checklistan?
  • Hur löd uppdraget beträffande checklistan? (Mål, syfte…)

1* http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15508

2* http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=12985

 

Mer om Klas Berlin:
Tusentals nackskadade blir av med sin livränta
Läkarens ord gjorde lika ont som nacken
Ett formulär kan inte ersätta noggranna undersökningar

Mer om bl.a. Jorma Styf och Eddy Holmgren:
Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av ett arbetsskadeärende

 

 

 

 

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.