SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] [ Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
About WhiplashInfo
Behöver Du hjälp?
Försäkring
Juridik och Juristhjälp
Läsvärt
Om WhiplashInfo
Skadereglering - Inledning
Whiplash - pisksnärt - nakkesleng
Övrigt på WhiplashInfo

Försäkring

Lite kort försäkringshistoria

Förr i tiden gick man samman i byar och hjälpte varandra när det brann hos en granne. Man byggde upp det som brann gemensamt och solidariskt utan att ta betalt av varandra. När byarna växte och blev större och så småningom städer blev det svårare att upprätthålla den bygemenskap och samhörighet som var grunden för att solidariskt och utan kompensationskrav hjälpa varandra vid bränder.

Någon kom på idén att man skulle spara pengar i en särskild kassa, mot att man då blev "försäkrad" om att "kassan" skulle bidra med pengar för att bygga upp det som eventuellt brann ned. En primitiv försäkringsform var född. I England bildades ett bolag - Lloyd - som började att försäkra skepp och skeppslaster som for fram och tillbaks mellan kolonierna och kungadömet. Den moderna försäkringen var född i och med att Lloyds började besiktiga och värdera risker och neka att försäkra kanske icke sjövärdiga skepp, farliga laster och farliga rutter.

Försäkringar är nödvändiga i dagens Sverige, och ingår samhällsekonomiskt i det man i dagligt tal brukar kalla för finanssektorn. Förr var försäkringsbranschen strikt skild från bank- och finansföretagen, men lagändringar i början av 1990-talet har lett till än idag pågående strukturomvandlingar med bl.a. fusioner och täta samarbeten mellan dessa sektorer.

Försäkring utgör grunden i det som brukar kallas för det moderna  trygghetssystemet. 

Socialförsäkringar eller Allmän Försäkring, som det också brukar kallas, är lagstadgade rättigheter (kallas också försäkringar) som omfattar alla medborgare. Detta lagbundna skydd betalas via (och är dold för oss vanliga dödliga i) arbetsgivaravgifter och källskatt hos "enskilda skattesubjekt" - dvs. oss skattskyldiga medborgare.

När vi föds i Sverige som svenska medborgare ingår vi med automatik i detta trygghetssystem. Man kan filosofiskt säga att vi föds in i ett avtal mellan stat och medborgare - ett samhällskontrakt som i stort grundar sig på att vi avstår skatter till staten. Staten skall då värna om oss om något oförutsett händer oss - som exempelvis sjukdom eller olycksfall.

Vi "tvångssparar" på så vis varje månad till en socialförsäkringspremie - oavsett vi vill eller inte - för att vi skall få trygghet och medel att försörja oss med den dagen vi inte kan jobba längre.

Det kan sägas utgöra och vara grunden för det obligatoriska/tvingande avtal vi föds in i som medborgare i Sverige och andra moderna stater och länder.

Det politiker utlovat oss - i gengälld mot att vi avstår vår inkomst - är att om eller när vi råkat ut för något oförutsett som gör oss mer eller mindre beroende av socialförsäkringarna, skall vi kunna känna tryggheten av att dessa försäkringar träder in. Det har tidigare alltid hetat att ingen skall behöva gå på socialbidrag pga. sjukdom eller skada.

I vissa lagbundna och obligatoriska (tvingade) försäkringar gäller det att den sjuke eller skadade skall återställas till den ekonomiska nivån han eller hon hade före den händelse som lett till sjukdom eller skada. Dessa lagbundna försäkringar är bl.a. trafikförsäkringen och lagen om yrkesskadad.

När politiker eller media vill att det skall sparas i budgeten brukar de säga att vi får bidrag (ur socialförsäkringssystemet). Ingen skulle dock komma på tanken att säga att vi får bidrag från exempelvis trafikförsäkringen eller våra andra privata försäkringar, oavsett det gäller så kallade fackavtalsbundna försäkringar eller från privata olycksfallsförsäkringar.


Norstedts stora svenska ordbok

försäkring subst. ~en ~ar

1 uttalande i vilket ngt utlovas jfr försäkran, löfte 1: företagsledarna har fått ~ar om fortsatt stöd från regeringen; trots ~ar om motsatsen trodde hon att han var skyldig

2 skyddande avtal som utlovar ekonomisk ersättning (till ena parten) vid (viss) inträffad skada mot regelbundet erläggande av (relativt sett) mindre avgift (premie): försäkringsagent; försäkringsbedrägeri; försäkringskontor; försäkringsskydd; försäkringstagare; allriskförsäkring; bilförsäkring; livförsäkring; personförsäkring; reseförsäkring; sjukförsäkring; betala ~en på huset; ta en ~ på båten; ~ mot ohyra; teckna ~; ~en gäller endast under förutsättning att villkoren uppfyllts; ~en har gått ut; ~en täcker endast 50% av förlusten; enligt ~en ersätts endast nuvärdet av inventarierna

äv. om dokumentet läsa igenom det finstilta på ~en


Allmänna och privata försäkringar

Allmänna Försäkringar

Det allra mest grundläggande skyddet och tryggheten utgörs av de allmänna försäkringarna. De kallas som sagts ovan också för Socialförsäkringar.

Allmän försäkring administreras av Försäkringskassan.

De kan sägas utgöra grunden i vårt "trygghetshus". (Se bl.a. Ersättningskällor vid personskada)

Privata försäkringar

I dagens samhälle är försäkring en av de viktigaste ekonomiska och juridiska åtgärder och åtaganden som en medborgare kan komma i kontakt med och inhandla, aktier och bostad/fastighet inkluderat. Det innebär ofta att vi kunder vill försäkra oss för följder av händelser där de ekonomiska konsekvenserna kan bli katastrofala och helt oöverstigliga för oss som individer (och familj).

Vi kan oftast investera i och hantera och klara en större förlust inom aktier eller annat, men den dagen som vårt hem och hus brinner ner till grunden, eller vi skall lyfta en olycksfallsförsäkring pga skada, då kan vi ha synnerligen svårt att klara av situationen ekonomiskt i fall vi köpt fel försäkring, eller den inte alls omfattar det vi blivit förespeglade oss när vi köpte försäkringen.

Inom fastighetsmäklarna och aktierådgivare finns auktorisation, men inte inom försäkringsbranschen - trots att det många gånger är av större ekonomisk betydelse för oss individer i stort.

Det är därför av största vikt att vi får rätt försäkring för rätt ändamål och syfte. 

Försäkring och försäkringsvillkor är en veritabel djungel att försöka överblicka. Ingen vanlig "Svenson" klarar av att ägna sig åt riskhantering eller riskanalys, utan bistånd och råd av kunniga inom området.

Auktorisera försäkringssäljare!

Det är ett argument för att det är ännu viktigare med auktorisation inom försäkring än inom någon annan konsumentinriktad verksamhet. 

Jag har svårt att se logiken i varför man i lag reglerat mäklarverksamhet, men inte försäkringsförsäljning.

Kort om försäkring i Sverige 

Hos branschorganisationen Försäkringsförbundet kan du läsa lite korta fakta om försäkring i dagens Sverige.

Hem ] Arbetssjukdom ] Arbetsskada ] Etik och moral i försäkringsbolagen ] Försäkringsbolag ] Försäkringsmedicin ] Försäkringskassan & Socialförsäkringar ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.