SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Arbetssjukdom
Arbetsskada
Etik och moral i försäkringsbolagen
Försäkringsbolag
Försäkringsmedicin
Försäkringskassan & Socialförsäkringar

Socialförsäkringar och det svenska samhällskontraktet

I Sverige har vi sedan mitten av 1900-talet något som brukar kallas för ett samhällskontrakt. Vi vanliga dödliga, dvs. den röstande allmänheten valde att avstå en mycket stor del av vår inkomst såsom skatt, mot att staten tryggade vår existens om vi t.ex. råkade ut för sjukdom av varierande längd.

Sedan mitten av 1900-talet föds vi in i detta samhällskontrakt.

Det svenska samhällskontraktet

Skulle sjukdomen vara obotlig och eller lämna svårare kvarstående funktionsnedsättningar, så garanterades vi en förtida pension (som logiskt sett också kallades för sjukpension). Vi lovades också att bli omhändertagna om vi behövde vård i form av sjukvård eller äldrevård.

I samhällskontraktet ingick också ålders-, barn- och änkepension.

Vi har ansett detta samhällskontrakt så viktigt, att vi avstått så mycket av vår månatliga inkomst att vi inte har kunnat ägna oss åt någon väsentlig form av eget sparande. Det är ett mycket litet fåtal i Sverige, som har en buffert nog att klara ens en mycket kort sjukskrivningsperiod utan dessa försäkringar som skydd.

De senare åren har dock majoriteten av väljarna visat att de har en annan uppfattning idag, än vad våra föräldrar hade. Vi har röstat fram en nyordning, som under epitetet arbetslinjen bl.a. innebär att det är högst oklart om du är berättigad till sjukersättning (sjukpenning i den tidigare vokabulären) vid svårare cancer. Vi kan nära nog dagligen i media läsa eller höra om svårt sjuka som nekas att bli sjukskrivna av Försäkringskassan. Arbetslinjen har blivit fundamentalistisk (Mats Odell i SVD Brännpunkt av den 19 november 2011).

I Aftonbladet av den 7 mars 2011 kunde vi läsa om den cancersjuke stjärnkrögaren Erik Videgård:

Jag trodde vi hade ett social skyddsnät, sade han. Sedan fortsatte han i artikeln:

Jag heter Erik Videgård och är 50 år. För ett år sedan fick jag cancer. Den satt på vänster tonsill och hade klass 3 på den 4-gradiga skalan. Allvarligt alltså, riktigt allvarligt.

Nu hade jag tur, Sverige har kanske världens bästa cancervård vad gäller öron, näsa, hals. Min läkare, professor Claes Mercke, lovade att försöka rädda så mycket som möjligt av min tunga och mina smaklökar. Men han sa också:

”Det kommer att bli tufft Erik. Vi kommer att kunna bota dig men vägen dit kommer att bli fruktansvärt jobbig.”

Ändringar i sjuk-försäkringen

Det här beslutade riksdagen den 1 juli 2011:

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att ändra i sjuk-försäkringen.

Den ena ändringen handlar om hur Försäkringskassan bedömer om en person som har varit sjuk-skriven i mer än 180 dagar klarar av att arbeta. Riksdagen vill ha tillbaka de regler som gällde fram till år 2008.

Den andra ändringen handlar om personer som har fått sjuk-ersättning under en begränsad tid och som sedan förlorade rätten till sjuk-penning när reglerna ändrades 2008.

De här människorna ska få en ersättning som är lika stor som den tidigare sjuk-ersättningen.

Regeringen ska lämna förslag till riksdagen så att reglerna kan ändras senast den 1 januari 2012.

Försäkringskassan & Socialförsäkringar

Socialförsäkringar är trygghetsförsäkring som omfattar alla medborgare t.ex. folkpension, allmän sjukförsäkring, yrkesskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring

Försäkringskassan är den myndighet som har ansvar för administrationen av socialförsäkringarna.

De är lagbundna, dvs de regleras i lagar - oftast sk ramlagar - och i tillämpningsföreskrifter från Försäkringskassan på regeringens uppdrag (regleringsbrev).

Försäkringskassan ger ut vägledningar som reglerar hur de olika förmånerna skall beräknas mm.

Dessa vägledningar är Försäkringskassans "bibel".

Riksdagens Socialförsäkringsutskott (SfU) handlägger frågor om sjukförsäkring, allmän pension, ekonomisk familjepolitik, asyl- och migrationspolitik, integrationspolitik samt svenskt medborgarskap

Statskontoret är en central förvaltningsmyndighet med över 300 års erfarenhet av uppföljning, granskning och analys. I deras arbete bistår de regeringen med utredningar och beslutsunderlag för modernisering och utveckling av offentlig sektor. Här är en länk till Statskontorets uppdrag att granska Försäkringskassans förändringsarbete.


Hem ] Upp ] Arbetsskada ] Bedömning av arbetsförmåga ] Renodlingsbegrepp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.