SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Arbetsskada
Bedömning av arbetsförmåga
Renodlingsbegrepp

Arbetsskada


Om Du råkar ut för en arbetsskada skall försäkringskassan, efter Din och Din arbetsgivares anmälan, utreda detta. När så är gjort, skall en föredragande hos Försäkringskassan sammansätta ett beslutsunderlag åt Socialförsäkringsnämnden - en föredragningspromemoria. Den skall omfatta allt som har betydelse för bedömningen av ärendet, t.ex. läkarintyg och utlåtanden samt Din redogörelse av händelsen.

Det skall sedan, enligt Förvaltningslagen, ske en rent objektiv bedömning av arbetsskadeärendet. Det är Socialförsäkringsnämndens skyldighet att tillse att så sker - det är just därför Socialförsäkringsnämnden finns. Den är sammansatt av och genom "organisations-Sverige", dvs. av fackföreningar och politiska partier. Nämndens ordförande tillsätts av regeringen och hämtas i regel från förvaltningsdomstolarna, dvs. bl.a. den instans Du har att överklaga till om Du anser att Socialförsäkringsnämndens beslut är fel.

Många har erfarit att lagen är en sak och hur det förhåller sig i verkligheten är något helt annat.

Utelämnade handlingar

I mitt eget fall utelämnades alla de läkarintyg och invaliditetsintyget som skrivits av mina egna läkare och de som talade till min förmån i arbetsskadeärendet. Min begäran om muntlig föredragning noterades inte, och hemma hos mig damp det till min stora överraskning ned ett beslut om avslag från Socialförsäkringsnämnden.

Mitt ombud begärde då omgående på mitt uppdrag omprövning av ärendet, vilket skall ske i Socialförsäkringsnämnden. Så skedde och mitt ombud närvarade, försedd med det material som utelämnats av föredragande i sin föredragningspromemoria.

Vad hände? -Jo Socialförsäkringsnämnden vägrade att ta emot materialet vid sittande förhandlingsbord. De lämnade handlingarna därhän och fattade nytt beslut på samma bristfälliga material som tidigare! Om de skulle följa förvaltningslagen och dess intentioner skulle nämnden givetvis återremitterat ärendet till Försäkringskassan med en reprimand. De kunde också ha valt att ta till sig materialet, bordlägga ärendet och läst in sig på det till nämndens nästa ordinarie sammanträde och då avgjort ärendet.

Juridiskt ansvarig för Försäkringskassans och Socialförsäkringsnämndens agerande är Försäkringskassans ledning och i toppen dess styrelse. De ansvarar för att kassans anställda följer lagen och har erforderlig  utbildning för de arbetsuppgifter de är satta att göra. Socialförsäkringsnämnden sorterar juridiskt under Försäkringskassan.

RFV granskning av Försäkringskassorna

Riksförsäkringsverket har granskat försäkringskassornas handläggning av arbetsskador. Rapporten hittar Du här!


 

Tillbaks till toppen.

 

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.