SkadePortalen / WhiplashInfo

Start ] About WhiplashInfo ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] [ Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övriga artiklar, debatt och skrivelser ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Start
About WhiplashInfo
Försäkring
Juridik och Juristhjälp
Läsvärt
Om WhiplashInfo
Skadereglering - Inledning
Whiplash - pisksnärt - nakkesleng
Övriga artiklar, debatt och skrivelser
Övrigt på WhiplashInfo

Whiplash - Pisksnärt - Nakkesleng

Whiplash beskriver ett skadeförlopp, och har blivit det allmänt accepterade ordet för de skador som kan uppstå efter whiplash trauman.

Ordet kommer från engelskan och översätts ofta med pisksnärt på svenska och nakkesleng på norska. Ordet illustrerar vad som händer med huvud och nacke vid en olycka där huvudet och nacken gör en pisksnärtliknande rörelse.

Det förekommer många felskrivningar av whiplash. Bland de vanligaste felskrivningarna kan nämnas wip-lash, wiplass, vipplass, vipplach och vipp-lach.

De som har varit med om en trafikolycka eller något annat trauma mot huvudet och upplever smärta i nacken, har troligtvis råkat ut för ett whiplashtrauma. Whiplash (nackdistorsion eller stukning i nacken) kan bl.a. ge skador på såväl hårda som mjuka vävnader och strukturer i nacken.

Extensions- och flexionsrörelse

Det orsakas oftast av en plötslig extensionsrörelse (bakåtriktad rörelse i nacken) och en flexionsrörelse (framåtriktad rörelse i nacken).

Trauma har ofta sin grund i att man blir påkörd bakifrån, men kan även uppträda efter andra olyckor där halsryggen utsetts för motsvarande trauma. Svåra whiplash kan också inkludera skador på olika leder i halsryggen såsom intervertebralis leder, samt diskar, ligament, halsryggsmuskler och nervrötter.

Definition enligt Québec Task Force on Whiplash Associates Disorder.

Whiplash är en accelerations, deccelerations-mekanism av energiöverföring till nacken. Det kan härröra från påkörning bakifrån eller från sidan vid motorfordonskollision men kan också uppträda som en följd av stötvåld framifrån, vid dykning eller t ex. fallolyckor. Kraften kan resultera i skelett- och mjukdelskador vilka i sin tur kan leda till en mångfald kliniska manifestationer.

Dr Gunilla Bring doktorerade med en avhandlingen Whiplash relaterade skador och följdtillstånd - biomedicinska aspekter på ett mångfacetterat problem. Avhandlingen är dels på svenska, dels på engelska och mycket läsvärd och lärorik. Den visar även bilder från postmortemstudier med bl.a. frys/snitt teknik, där skador på halsryggen kan ses visuellt.

Ordet Whiplash har mer och mer accepterats internationellt.

Whiplash, whip-lash, whiplashskada, pisksnärtskada, halsryggsdistorsion, stukning i nacken, muskeldistorsion är begrepp som du kan stöta på i litteraturen i samband med whiplash.

De som råkat ut för ett whiplashtrauma blir i de allra flesta fallen helt återställda. Det är dock viktigt att de som drabbats av whiplashtrauma akut får rätt behandling.

Om symptomen fortsätter eller förvärras efter 4-8 veckor är det viktigt att fortsätta utreda den skadade för att se om patienten drabbats av en mer allvarlig skada. Det kan dock vara synnerligen svårt att finna objektiva fynd, även vid MRT, trots att patienten beskriver svår smärta, nackstelhet och andra subjektiva manifestationer.

Det är vanligt att man har symptomfria eller symptomfattiga intervall.

I bl.a. annat den nu saligen avsomnade Rondens webbplats för praktisk medicin rekommenderades läkare att använda andra termer än whiplash. Man skriver i Ronden:

Använd annan term än ”whip-lash” (= negativ klang och förväntan).

Detta är, enligt min mening, ägnat att skapa förvirring och riskerar - så småningom - att leda till ett förstört förhållande mellan läkare - patient. I synnerhet om den drabbade tillhör den mindre grupp som utvecklar bestående problem. I patientjournalen är det också av största vikt att korrekt diagnos anges. Om den skadade får bestående problem av skadan så kommer patienten att hamna i svåra problem gentemot försäkringsgivare om det slarvas med journalskrivningen.

Nedan hittar du hierarkiskt uppbyggda sidor om och kring whiplash! 

Start ] Artiklar & Debatt ] Accelerationskraften ger whiplashskadorna ] Diagnostik av whiplash ] Forskning och Kunskap ] Förebygg trafikolyckor ] Förebygg whiplash ] Idrott, dans och radiobilar kan ge nackskador ] Konferenser och Seminarium ] Late Whiplash Syndrome ] Making the Case against Late Whiplash ] Många drabbade av whiplash ] Olika namn... ] Québec Task Force ] Rehabiliteringskedjan ] Triggerpunktskirurgi ] Whiplash-relaterade skador ] Whiplash olika symptom och manifestationer ]

Hosted by   Binero AB      Skyddas avESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.