SkadePortalen / WhiplashInfo

Start ] Uppåt ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Hjälp-Forum ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Övriga artiklar, debatt och skrivelser ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Start
Uppåt
Artiklar & Debatt
Accelerationskraften ger whiplashskadorna
Diagnostik av whiplash
Forskning och Kunskap
Förebygg trafikolyckor
Förebygg whiplash
Idrott, dans och radiobilar kan ge nackskador
Konferenser och Seminarium
Late Whiplash Syndrome
Making the Case against Late Whiplash
Många drabbade av whiplash
Olika namn...
Québec Task Force
Rehabiliteringskedjan
Triggerpunktskirurgi
Whiplash-relaterade skador
Whiplash olika symptom och manifestationer

Diagnostik av whiplash

Många som drabbats av whiplashtrauma får inte rätt diagnos. Många gånger pga att det kan vara svårt att objektivt fastställa de följdtillstånd som ett whiplashtrauma kan ge upphov till.

Det sista årtiondet har det tillkommit mängder med studier som behandlar whiplashrelaterade följdtillstånd och dess konsekvenser för de skadade.

Nedan visas några få artiklar, studier och rön angående diagnostik av whiplash.

Riskronden 2007/1 Halskotpelarskador - ett diagnostiskt riskområde

Socialstyrelsen gav på förkommen anledning ut Riskronden 2007-1 under rubriken Halskotpelarskador - ett diagnostiskt riskområde.


Tjell, Carsten: Diagnostic considerations on whiplash associated disorders Friday, October 2, 1998

The aims of the study were: 1) to develop and evaluate an objective test to diagnose WAD; 2) to perform an otoneurologic examination of a series of patients having WAD with the purpose of finding extent of coincident brainstem injury; 3) to make an audiological study of speech reception; and 4) to investigate some cognitive performances - i.e., reading ability, simultaneous capacity and learning.


Nacke-arm-hand & Ländrygg

Yrkesmedicin/ Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Yrkes & Miljömedicin Västra Götaland regionen

Mats Hagberg Undersökningsformulär ver 5. 20020213 Arbetsrelaterade besvär- minimi-checklista


SF-36

SF-36 är ett mätinstrument för att mäta fysisk och psykisk hälsa. Förändringar över tid kan ses genom att jämföra upprepade mätningar.

Syfte
Mäta fysisk och psykisk hälsa. Förändringar över tid kan ses genom att jämföra upprepade mätningar.

Målgrupp:
Befolkning i allmänhet eller olika patientgrupper. Används på många olika patientgrupper. Utvecklat för åldrarna 14 år och uppåt.

Användning:
Lämplig för självadministrering (den undersökte fyller i själv) men kan också användas som mall vid intervju.

Mätområden:
SF-36 innehåller 36 frågor som mäter hälsan efter åtta olika skalor:

  1. Fysiskt funktionsförmåga (PF)

  2. Rollfunktion - fysiska begränsningar (RP)

  3. Smärta (BP)

  4. Allmän hälsa (GH)

  5. Vitalitet (VT)

  6. Social funktion (SF)

  7. Rollfunktion - känslomässiga begränsningar (RE)

  8. Psykiskt välbefinnande (MH).

Poängsättning
Man kan erhålla delpoäng i var och en av ovan nämnda mätområden/skalor samt poäng för fysisk och mental hälsa enligt en algoritm.

Svensk översättning:
Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg.
SF-36 kan laddas ner direkt från: http://wwwhost.gu.se/hcresearch.

Svensk kontaktperson
Se ovan.

Referenser:
(Det finns många referenser om SF-36. Några av dem kommer att anges här vid ett senare tillfälle)

Länkar:
Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
SF-36 Svenska hemsida
SF-36 internationella hemsida

Övrigt:
SF-36 har anpassats och standardiserats inom ramen för International Quality of Life Assessment (IQOLA). Målsättningen är att resultat från olika länder skall vara jämförbara

Källa: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Allmänmedicin


Start ] Uppåt ] Riskronden 2007-1 Halskotpelarskador ]

Hosted by   Binero AB      Skyddas avESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.