SkadePortalen / WhiplashInfo

Start ] Uppåt ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Hjälp-Forum ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Övriga artiklar, debatt och skrivelser ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Start
Uppåt
Artiklar & Debatt
Accelerationskraften ger whiplashskadorna
Diagnostik av whiplash
Forskning och Kunskap
Förebygg trafikolyckor
Förebygg whiplash
Idrott, dans och radiobilar kan ge nackskador
Konferenser och Seminarium
Late Whiplash Syndrome
Making the Case against Late Whiplash
Många drabbade av whiplash
Olika namn...
Québec Task Force
Rehabiliteringskedjan
Triggerpunktskirurgi
Whiplash-relaterade skador
Whiplash olika symptom och manifestationer

Förebygg trafikolyckor

Inledningsvis anser jag att det principiellt är åt fanders att trafiksäkerhet skall vara beroende av bilköparens plånbok.

Särskilt vintertid är jag orolig för hur bra bakomvarande bilist kör. Kommer den bakomvarande bilen för nära ... eller ...? Kommer den att hinna stanna i tid? Vid varje tillfälle jag måste stanna eller dra ned på farten så tittar jag i backspegeln för att se att avståndet till bakomvarande är OK eller inte. Jag är en av dem som tvingats att den hårda vägen lära mig betydelsen av att hålla avstånd och att kunna stanna i tid innan jag kör på bilen framför.  

Säkerhetsdetaljer till bilar har utvecklats enormt de senaste 10-15 åren. Idag finns system som bl.a. bidrar till att

Ingen bilfabrikant har så vitt jag känner till har som standard i hela bilparken integrerat de tillgängliga säkerhetsdetaljer som de tagit fram för sitt bilprogram. BMW hade till för några år sedan till och med uteslutit möjligen att få whiplashskydd som standard några av de mest populära modellerna, såsom 3-serien, dvs det sortiment som brukade kallas för BMW.s instegsbilar.

Genom Whiplashkommissionens arbete vet vi att det svenska samhällets kostnader för enbart whiplashrelaterade följdskador uppgår till saftiga 4-5 miljarder kronor per år! Vad kostnaden för hela EU slutar på vet jag inte, men nog borde EU, som annars inte drar sig för att detaljreglera i andra frågor, per omgående initiera föreskrifter om att tillgängliga säkerhetssystem skall vara standard i alla bilar som marknadsförs inom EU.

Vad säger Clas Tingwall på Trafikverket i denna fråga?

Här är några råd för att förebygga whiplash och andra trafikskador.

  • Köp en säker bil - en bil som skyddar mot whiplash och andra skador.
  • Undvik definitivt bilar som inte har visat sig säkra för whiplash!
  • Undvik att utrusta bilen med fast dragkrok
  • Använd däck som i tester visat sig hålla måtten för nordiska förhållanden (se denna länk).
  • Håll tillräckliga avstånd till framförvarande bil.
  • Håll kontinuerlig uppsikt bakåt. Om Du misstänker ett bakomvarande fordon är på väg att krocka dig: 
    • håll huvudet dikt (tätt) mot nackstödet.

    • titta rakt framåt!

Tyvärr går det inte att eftermontera något ordentligt whiplashskydd. Ingen biltillverkare har hittills varit intresserad att ta fram det till sitt bilmärke. Folksam medverkade i framtagning av skydd att eftermontera i begagnade bilar, men de måste slutligen anpassas för varje bilmärke, något som inget bilföretag visat intresse för.

(Se Folksams sidor om forskning kring trafikskador)

Aktiva nackstöd eller aktiva stolar?

Whiplash och ländryggsproblem

Studier visar samband mellan nackdistorsion och ländryggsproblem, och i det sammanhanget måste jag säga att såvitt jag förmått tolka detta så ställer jag mig tveksam till de lösningar som vissa bilfabrikanter tagit fram i form av sk aktivt nackstöd.

Eftersom ländryggsproblemen inte tidigare satts i samband med whiplash trauman har dessa skador inte medräknats i några andra studier rörande whiplash problem.

Om ländryggsproblemen har samband med whiplash, så torde Volvos lösning - WHIPS - tillhöra de säkrare, trots att deras aktiva whiplashstol löser ut först vid en kroppsvikt på minst 80 kg. Framtida ytterligare forskning får visa mer i denna fråga., men personligen vågar jag inte chansa för mig och min familj!

Hur gör jag själv? Lever jag som jag lär?

Nej - tyvärr inte! Som så många andra svenskar har jag inte köpkraft nog till en nyare, och därmed tillräckligt trafiksäker bil.  Den jag har saknar moderna trafiksäkerhetsdetaljer.

Däcken är en prioriterad säkerhetsdetalj.

Kontakten mellan bilen och vägen sker genom däcken. Deras beskaffenhet är därför av största vikt.

Jag väljer därför endast erkänt bra däck. Jag väljer däck som ligger i topp i tester och är säkra och komfortabla däck, såsom Continental.

Backvarningssystem

Ett varningssystem som varnar för hinder bakom bilen när du backar. Det finns olika tekniker för detta. De mest avancerade använder videokameror och displayer - andra lösningar består av sensorer som känner av avstånd till föremål bakom bilen.

Mer om förebyggande åtgärder kan du läsa i länkarna nedan


Här kan du se några bilder från Autoliv på whiplashskydd

Whiplash stol från Autoliv

Autolivs whiplashstol

Skydd för baksätespassagerare

Autolivs skydd för baksät4espassagerareSå här fungerar en whiplashstolAutolivs skydd för baksätespassagerare

Skydd för eftermontering i äldre bilar.

Detta skydd togs fram i samarbete med Folksam.

KAPSYLEN1.gif (551x312 -- 31223 bytes)

Start ] Uppåt ] Bildäck ] SUV eller vanlig bil ]

Hosted by   Binero AB      Skyddas avESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.