SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Arbetssjukdom
Arbetsskada
Etik och moral i försäkringsbolagen
Försäkringsbolag
Försäkringsmedicin
Försäkringskassan & Socialförsäkringar

Etik och moral i försäkringsbolagens verksamhet

 – goda normer och spelregler

Ge dina synpunkter!"

Detta är rubrikerna på Svenska Försäkringsföreningens debattsida om etik och moral. nedan ser du deras ingress till debattsidan. Den är tyvärr inte speciellt välbesökt!

Vi startar nu en diskussion kring etiska och moraliska problem i försäkringsbolagens verksamhet. Etik är "läran om det rätta beteendet". Hur agerar bolagen själva och hur agerar de anställda i etiskt känsliga situationer?

 

"Företag som vill vara kvar på marknaden måste ha etiska regler och rätta sig efter dem. Folk accepterar inte längre att makthavare eller företag saknar moral" (Folksams chefsjurist Eva Tidefelt i Sesam 1/1998).

Finansinspektionen har skärpt övervakningen och kräver nu att bolagen har etiska riktlinjer i sin verksamhet. Hur är det i Ditt bolag? Finns det riktlinjer? Informerar man regelbundet om vad som är rätt och fel t.ex. i kundrelationen? Vissa bolag har mycket detaljerade föreskrifter. Andra har mera översiktliga regler. Man behandlar försäljningsverksamheten, skaderegleringen, kontakter med bolagets leverantörer, bisysslor, tystnadsplikt, sekretess och ibland också allmänna krav på bolagets medarbetare (personlig integritet, ekonomiskt oberoende m.m.).

Det duger inte att bara fastställa etiska regler som medarbetarna sedan förvarar i en pärm. Reglerna måste hållas levande. Cheferna måste informera och repetera regelbundet.
Detta är några vanliga regler i bolagen:

  • Man skall alltid klarlägga om kunden verkligen har behov av den försäkring man säljer till honom.
  • Information om konkurrenternas produkter skall alltid vara korrekt.
  • Skadeärenden skall handläggas snabbt, smidigt och korrekt, och alltid med kunden och dennes intressen i förgrunden.
  • Bolaget skall dock stå emot hot, oärlighet eller påtryckningar från kundens sida.
  • Vid tveksamhet om en skada skall avböjas eller ersättas, skall ersättning lämnas.

Observera sista punkten i listan ovan.

"Vid tveksamhet om en skada skall avböjas eller ersättas, skall ersättning lämnas."

Ingen från försäkringsbranschen har velat svara på vad som menas med tveksamhet.

Hem ] Upp ] Bäste Charlotte Sachs ] Charlotte Sachs bluffar om sakkunskap och medicinsk status ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.