Charlotte Sachs bluffar om sakkunskap och medicinsk status

SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sö på hela Webben

Sö på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Bäste Charlotte Sachs
Charlotte Sachs bluffar om sakkunskap och medicinsk status

Försäkringsläkaren Charlotte Sachs bluffar om sin sakkunskap och medicinska status

Vid flertal rättegångar har försäkringsläkaren Charlotte Sachs bluffat om att hon varit verksamhetsansvarig vid nackmottagningen vid Karolinska Sjukhuset. Hon har uttalat detta i egenskap av att vara medicinskt sakkunnig, vilket är att förleda domstolarna om att hon besitter särskild kunskap i ämnet och kan endast syfta till att hennes vittnesmål således skall tillmätas särskild betydelse. Samtidigt försöer hon förringa den skadelidandes medicinska vittnen, bl.a. genom att försöa marginalisera andras doktorsavhandlingar.

Charlotte Sachs är också mycket noga med att påtala att det var hon som myntade begreppet Traumatiska Principen. En princip som ägnar till att bl.a. bevisa att alla skadelidande hon kommit i kontakt med i sin egenskap av försäkringsläkare inte kan ha bestående funktionsnedsättningar pga en traumatisk händelse mot nacken. Enligt denna princip skall besvärsutvecklingen vara av sådan art som framgår av ett diagram hon visar upp i rätten. I denna ljudupptagning (mp3-fil) från vittnesförhöret med Charlotte Sachs berättar hon för den skadades juridiska ombud att det är hon som myntat begreppet Traumatiska Principen.

Diagrammet hon visar upp är dock en förvrängning av ett diagram som ortopedläkaren Erik Spangfort använde vid Nackskadesymposiet i Ã…re 1985, arrangerat av Folksam.  Rubriken på hans föredragning var "Klinisk bedömning av whiplashpatienten". Du kan läsa det via denna länk (pdf-fil 330kb). 

Översikt över förloppet efter en typisk ”whiplash”-skada

Så här beskrev Erik Spangfort figuren ovan:

Översikten (Fig 1) visar förloppet efter en typisk "whiplash"-skada. Troligen drabbas många patienter av en kortvarig black-out i direkt samband med kollisionen. Regelrätt commotio cerebri (hjärnskakning) är mindre vanligt.

Sedan följer i typiska fall ett symtomfattigt intervall med muskelömhet i hals-och nackmuskler och smygande utveckling av smärtor och stelhet i halsryggen under 1-2 dygn.
Hos en del förekommer sannolikt ett äkta symtomfritt intervall före smärtsyndromet kommer till utveckling och uppmärksammas av patienten. Syndromets smygande utveckling gör det dock ofta svårt att fastställa hur länge patienten egentligen har varit helt symtomfri - oftast rör det sig om några timmar, enstaka patienter beskriver dock symtomfrihet i 1-2 dygn.

Detta karakteristiska förlopp, som klart skiljer sig från det vanliga förloppet efter en traumatisk skada, förklarar varför patienten ofta söer läkare först efter en till flera dagar.
I fortsättningen försämras smärtsyndromet ständigt under en period som kulminerar 3-12 dygn efter skadan. I takt med denna försämring minskar halsryggens rörlighet från dag till dag - i svåra fall är all rörelse i halsryggen totalt blockerad, när det akuta smärtsyndromet når sitt maximum.

Därefter följer en utläkningsperiod då smärtan långsamt minskar och rörligheten återkommer. Sjukskrivningstiden blir i genomsnitt 1-5 veckor i lättare fall, 7-14 veckor i svårare.
I den grupp av patienter som drabbas av akuta besvär efter "whiplash"-skadan föreligger risk för kvarstående invaliditet hos 20-75% - beroende bl a på skadans svårighetsgrad.

Försäkringsläkaren och neurologen Charlotte Sachs doktorerade på möss. Enligt min uppfattning agerar Charlotte Sachs med en grandios personlighet, då hon inför sittande rätt påstår att hon varit verksamhetsansvarig för nackmottagningen vid Karolinska Sjukhuset. På direkt förfrågan till Karolinska Sjukhuset om sanningshalten i detta påstående fick jag efter mycket lång väntan svar från docenten och verksamhetschefen vid neurologiska kliniken svaret att det aldrig har funnits någon sådan mottagning vid KS. Han skriver i svarsbrevet till mig den 18 maj 2011:

Docent Charlotte Sachs har under en lång följd av år arbetat vid Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, hon gick i pension i april 2004. Hon har inte förestått någon verksamhet på kliniken. Jag får också meddela att kliniken inte har särskilda mottagningar för olika diagnosgrupper..

Det tycks som om försäkringsläkaren Charlotte Sachs agerar som en grandios personlighet. Jag är själv ingen psykiatriker eller psykolog, men grandiositet ingår i diagnosbilden hos personer med narcissistisk personlighetsstörning. Det är givetvis inget som jag kan anföra eller tro om henne. Det är endast en slump att Charlotte Sachs vid en recention av hennes agerande som försäkringsläkare i domstol uppträder som om hon var av ennarcissistik personlighetstyp, men det är hon ju i verkligeheten inte alls... 

Bland de tvistemål om försäkringsersättning där försäkringsläkaren Charlotte Sachs dock bluffat om sin betydelse genom att i vittnesmål påstå att hon förestått en nackmottagning vid KS är ett mål som avgjordes vid Hudiksvalls Tingsrätt den 3 juni 2008 i målet T1505-05. Bevis för detta finns i de ljudupptagningar som tingsrätten gör av de muntliga vittnesmålen. Du kan lyssna på förhöret med Charlotte Sachs via denna ljudlänk

Tomas Alsbro

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.