SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Bäste Charlotte Sachs
Charlotte Sachs bluffar om sakkunskap och medicinsk status

Bäste Charlotte Sachs

E-postbrev till försäkringsläkare, docenten och universitetslektorn Charlotte Sachs, 
Karolinska Institutet, den 2002-09-26 kl. 13:57
Som jag nämnde för Tycho Tullberg vid detta möte avser jag att under WhiplashInfo jaga ut försäkringsläkarnas verksamhet i rättssalar till debatt, genom att bl.a. att publicera vittnesmål i form av lättillgängliga ljudfiler. Syftet är att skapa diskussion kring försäkringsläkarnas vittnesverksamhet och rättsställning, samt bidra till en diskussion kring etiska frågor i anledning detta. Ett annat syfte är att bl.a. försäkringsläkarnas oberoende kollegor enkelt skall kunna höra och se vad som händer i rättssalar vid tvistemål om framför allt medicinska orsakssamband.

Jag kommer också i högre grad delta i debatten kring huruvida det är lämpligt att dels verka som försäkringsläkare, med de därvid ofrånkomliga frågorna kring ekonomiska och juridiska bidningar till näringslivet samtidigt som man försöker upprätthålla en oberoende och neutral funktion inom offentliga medicinska verksamheter.

I detta ligger enligt min uppfattning även att diskutera det lämpliga bland läkare och forskare i att medverka som författare och/eller medförfattare i olika medicinska facklitteraturer utan att ange ekonomiska och/eller juridiska bindningar.

I en i och för sig mycket enkel frågeställning bland Whiplash Infos läsare svarar 84,4 % att de har skadad förtroende för KS pga att sex läkare och en sjukhusdirektör vid Karolinska sjukhuset arbetar samtidigt åt försäkringsbolag.

Jag vill hålla med Trafikskadenämndens ordförande, lagmannen Kajsa Hallberg när hon vid mötet under rubriken "Handläggning av personskador - hur blir framtiden?" uttalade att hon idag inte skulle våga rekommendera någon personskadelidande att i händelse av tvistighet stämma sin försäkringsgivare. Hennes uttalande ligger i linje med de som menar att rättsäkerheten för skadelidande idag inte existerar. Jag har svårt att tro att detta varit lagstiftarens intention och mening. Jag kommer även att försöka bidra till en ökad diskussion kring detta.

Jag måste tillstå att jag är förvånad över att dessa frågor inte i högre grad uppmärksammats och diskuterats tidigare.

Jag vill sända med dessa ord av Albert Einstein från ett förord till Max Plancks bok "Vart är vetenskapen på väg?" från 1932:

TEMPLET

"Många sorters män hänger sig åt Vetenskapen, men långtifrån alltid för själva Sakens skull. Somliga kommer till Templet därför att det ger dem möjligheter att förkunna sina speciella talanger. För den här kategorin är vetenskapen ett slags sport som de hänfört praktiserar, på samma sätt som en idrottsman entusiastiskt tränar sin atletiska förmåga.

Sen finns det en annan kategori av män som kommer till Templet för att saluföra sina hjärnors förmåga i hopp om att skaffa sig god avkastning. De här männen är vetenskapare av en ren tillfällighet som kanske uppstod just som de stod i begrepp om att slå in på en karriärsmöjlighet. Under andra omständigheter hade de kanske blivit politiker eller affärsmän.

Om Guds änglar skulle besluta sig för att driva all den här sortens månglare ur Vetenskapstemplet, då är jag rädd för att det nära nog skulle bli avfolkat. Men ett fåtal seriösa skulle finnas kvar... bland dem en del från forna tider och en del från nutid. Till de senare hör vår Planck. Därför beundrar vi honom.

Jag är väl medveten att en sådan utrensning skulle medföra att många respekterade personer - som har byggt upp en stor del, kanske merparten av de vetenskapliga hörnstenarna - skulle komma att jagas bort från Vetenskapens Tempel. Men på samma gång är det tydligt att om de som ivrar för vetenskapen enbart hade bestått av de två nämnda grupperna så hade Vetenskapen aldrig kunnat växa till dess nuvarande, upphöjda dimensioner - lika lite som en skog skulle kunna växa i höjden om den enbart bestod av klängväxter."

Jag ber att få återkomma till dig i anledning av dessa frågor.

mvh

Tomas Alsbro, ansvarig utgivare av WhiplashInfo 

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.