SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Arbetssjukdom
Arbetsskada
Etik och moral i försäkringsbolagen
Försäkringsbolag
Försäkringsmedicin
Försäkringskassan & Socialförsäkringar

Försäkringsbolag

De svenska försäkringsbolagen är uppdelade på bolag som säljer skadeförsäkring och personförsäkring. Dessutom finns det bolag i en gråzon - eller snarare en guldzon - de som säljer försäkringsanknutet sparande.

Trafik-, motor, hemförsäkringsbolag eller annat så kallad skadeförsäkringsbolag

Till att börja med måste jag bestämt avråda från två försäkringsbolag; Trygg-Hansa och Länsförsäkringar.

Du köper en försäkring för att försäkra dig för en ekonomisk risk. När det gäller trafikförsäkringen så är den lagstadgad, det vill säga att du måste enligt lag försäkra ett motorfordon som är försäkringspliktigt enligt samma lag (Trafikförsäkringsförordning (1976:359). Självklart utgår du från att försäkringen skall gälla den dagen då du råkar ut för en (försäkrings-) skada och behöver anlita försäkringen för att täcka dina skador. Riksdagen utgår också från att du skall täckas av den risk du försäkrat dig mot – se detta undantag i regeringens proposition om rättshjälpslagen.

Den i särklass vanligaste skadetypen i samband med trafikolyckor idag är whiplash eller pisksnärtskadan. Den är så vanlig att försäkringsbolagen känt sig tvingade att försöka begränsa de ekonomiska effekterna av denna skadetyp. Det har man gjort på flera sätt – vara ett är att försöka begränsa rätten till ombud. Skälet är självklart att de själva vill kontrollera hela skaderegeringen och att du skall acceptera det bud som bolaget ger dig om du skadas.

Eftersom det enligt lag inte kan utgå rättshjälp vid trafikolycka är du helt hänvisad till försäkringsbolagens rättsskydd och de villkor som de uppställer.

Riksdagen har behandlat denna fråga ett flertal gånger. Där säger man helt sonika att

"....... rättshjälp inte får beviljas så länge tvisten om trafikskadeersättning är utomprocessuell. Under detta skede förutsätts försäkringsbolagen bära parternas kostnader för rättsligt biträde."

"..... återstår för den skadelidande att väcka talan vid domstol. När ett skadeståndsärende gått så långt brukar försäkringsbolagen i allmänhet upphöra att ta ansvaret för den skadelidandes kostnader för förfarandet. Är saken anhängig vid domstol, bör därför den skadelidande ha möjligheter till rättshjälp"

Detta struntar Trygg-Hansa och Länsförsäkringar blankt i – med som det verkar för mig som satt sig i i frågan – regeringens goda och tysta medgivande.

Ditt enda försvar är att välja ett annat försäkringsbolag om du skall ha en rimlig chans till juridisk hjälp om det smäller och du behöver anlita försäkringen.

Hem ] Upp ] Etik & Moral ] Försäkringsläkare utsedd till sakkunnig ] Läkare ] Försäkringsläkaren Rickard Tegnér ] Varning för Trygg-Hansa och Länsförsäkringar ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.