SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Etik & Moral
Försäkringsläkare utsedd till sakkunnig
Läkare
Försäkringsläkaren Rickard Tegnér
Varning för Trygg-Hansa och Länsförsäkringar

Etik & Moral

Se definition enligt Norstedts.

En enkel egen definition:

  • Etik = det regelverk vi som individer, organisationer och samhälle sätter upp som riktlinjer och ideal för hur vi skall bete oss.
    Det är också de regelverk/normer som vi vanliga medborgare ofta förväntar oss skall gälla.
    Etik kallas ofta för moralfilosofi

  • Moral = Det sätt som vi de facto beter oss på som individer, organisationer och företag.


WhiplashInfo behandlar frågor om etik i dessa perspektiv:


Se också avsnitten om Jäv

Hem ] Upp ] Att granska sig själv ] Etik och moral privat och i arbetslivet ] Etiska riktlinjer för Skandiakoncernen ] Företagsetik ] Företagskultur ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.