SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att granska sig själv
Etik och moral privat och i arbetslivet
Etiska riktlinjer för Skandiakoncernen
Företagsetik
Företagskultur

Att granska sig själv

Många yrkesgrenar och myndigheter granskar sig själva.

Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket har skarpt kritiserat den svenska Revisorsnämnden.

Den godtrogna svenska myndighetsfilosofien och politikerståndpunkten är - har hittills varit - att  myndigheter och organisationer och vissa yrkesgrupper skall kontrollera och granska sig själva.

Majoriteten inom de utskott som under senare tid behandlat olika försäkringsfrågor har samtliga hyllat den Svenska nämndverksamheten inom försäkringsbranschen.

Det har nu fått allt fler att tappa förtroendet för dessa yrken, organisationer och myndigheter. Droppen har sannolikt varit de återkommande börsskandalerna i USA.

WhiplashInfo kommer att visa dessa organisationer och yrkesgrenar här.

Revisorsnämnden 

Ska granska revisorerna. Men i nämnden sitter två företrädare för branschen. Detta får nu skarp kritik av Inga-Britt Ahlenius, generaldirektör för Riksrevisionsverket. Enligt henne kan tillsynsmyndighetens integritet påverkas.

Revisorernas oberoende ska garanteras av statliga Revisorsnämnden. Men i nämnden sitter representanter för branschen som också finansierar hela verksamheten.

Känns det problemet igen från försäkringsbranschen? Se Nämnder & Kommittéer

Polisen 

Utreder sig själva.

Advokatsamfundet

Granskar sig självt genom sin egen Disciplinnämnd.

Försäkringsbolagen

Granskar sig själva i  genom de olika nämndverksamheterna, där de utgör hälften av ledamöterna. Utöver försäkringsbolagens direkta medverkan återfinns representanter från organisationer som i sin tur äger försäkringsbolag, exempelvis AFA som ägs av:

Trafikskadenämnden

I Trafikskadenämnen består i stort sett alla av företrädare för försäkringsbranschen - direkt eller indirekt.

Listan kommer att bli större vartefter.

Här skriver Anna Hedborg om Att granska sig själv i en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen, Ds 2000:67

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.