SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att granska sig själv
Etik och moral privat och i arbetslivet
Etiska riktlinjer för Skandiakoncernen
Företagsetik
Företagskultur

Försäkringsbolagens etiska riktlinjer

Inledning

Jag har varit anställd som distriktschef vid ett större svenskt försäkringsbolag under mer än 15 år. I min utbildning ingick bl.a. försäkringsjuridik och avtalsrätt och jag är diplomerad inom personförsäkring.

I vår utbildning framhölls tydligt att vid tveksamma skadefall skall man alltid "döma" till kundens fördel. Vi frågade specifikt om detta, då en vanlig kommentar från kunderna var att "det går bra att betala premier, men när man behöver utnyttja försäkringen gäller den aldrig". Vi var i vår diplomutbildning lärda annorlunda och framhöll vår nyvunna kunskap till kunden.

När det gäller personförsäkring är det intressant att veta hur försäkringsbolagen definierar begreppet "tveksamhet". (I Skandias etiska riktlinjer står i klartext att kunden har rätt vid tveksamma skadefall.)

  1. Är det endast frågan om en intern tveksamhet, dvs en intern debatt rörande sambandsfrågan?

  2. Eller är det när försäkringsbolagets egna (och trafikskadenämndens) läkare bedömer sambandsfrågor annorlunda än den skadelidandes egna läkare?

Så vitt det berör whiplashskadade är det nog inte förmätet att dra slutsatsen att det är nr 1 som gäller. I de fall, vilka torde utgöra de dominerande, där nr 2 råder, bedömer inte försäkringsbolagen det som tveksamhet, och kan på så vis kringgå sina egna moraliska och etiska regelverk. Då är ju alla inom bolaget överens om att samband ej föreligger mellan trafikolyckan och den skadades invaliditet.

Läs Skandias etiska regelverk via länken nedan.

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.