SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att granska sig själv
Etik och moral privat och i arbetslivet
Etiska riktlinjer för Skandiakoncernen
Företagsetik
Företagskultur

Företagsetik

Varför arbetar företag med etikfrågor?

Etikregler inom företag och organisationer används framför allt för att:

  • Ge en tydligare bild av organisationens avsikter och därigenom skänka förtroende för verksamheten.

  • Skapa klarhet om vilka normer som gäller inom organisationen (sjukhemmet, socialtjänsten, företaget, etc.) och underlätta sakliga bedömningar av vad som är rätt och fel - alltså vad som ska belönas respektive bestraffas - utvärdering med andra ord.

Källa: Proetica ABs hemsida: www.proetica.se

Näringslivet har två organ för börsetik.

  1. Den ena är Näringslivets börskommitté, som ger rekommendationer för hur börsbolagen bör agera i frågor om till exempel information om förmåner till högre chefer. Dessa riktlinjer införlivas oftast i börsens regler, och brott mot dem resulterar i sanktioner.

  2. Det andra organet är Aktiemarknadsnämnden, som ger rådgivning om börsetik och ibland riktar kritik till börsmedlemmar.

Källa: Dagens Nyheter

Länkar till sidor som berör företagsetik

Svenska länkar

Stiftelsen Arbetstik har till uppgift att göra det möjligt för organisationer och företag att bearbeta arbetslivets etiska värderingsfrågor

Etikgruppen Kommunikation AB

Konsumenterna, media och företagens etiska ansvar

Tomas Brytting, docent och forskare på Handelshögskolans Centrum för etik och ekonomi, har under hösten -00 hållit en morgon-reflektion varje tisdag i P1. Texten till dessa finner du här.

Utländska länkar

EBEN - European Business Ethics Network

The Business Ethics Training and Development Homepage- en hemsida för att hjälpa organisationer att förstå komplexiteten vid träning och utveckling av etik > >

Case Studies in Business Ethics "The most recent guide from Inc.com offers case studies in business ethics and includes coverage of businesses striving to become more environmentally aware"

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.