SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Arbetssjukdom
Arbetsskada
Etik och moral i försäkringsbolagen
Försäkringsbolag
Försäkringsmedicin
Försäkringskassan & Socialförsäkringar

Arbetssjukdom

AFA Försäkring innehåller mycket bra fakta om arbetsskada, så jag hänvisar dit. Tyvärr kan AFA vara helt hopplösa att ha att göra med den gång man skadas eller råkar ut för arbetssjukdom. Men det är ju en bild som de delar med i stort sett alla försäkringsbolag - statliga som privata.

En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man har utsatts för skadlig inverkan i arbetet. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt. Exempel på skadliga faktorer i arbetsmiljön är

  • tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär
  • ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador
  • farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer
  • psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som t.ex. magsår eller hjärtbesvär
  • vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder.
  • buller som kan orsaka hörselskador.

AFA använder den s.k. ILO-förteckningen över arbetssjukdomar.

Obs! Huvudregeln är att Försäkringskassan ska ha godkänt sjukdomen som en arbetssjukdom för att rätten till ersättning från AFA Trygghetsförsäkring ska kunna prövas - men även arbetssjukdomar som inte prövas av Försäkringskassan kan ge rätt till ersättning. Förutsättningarna är att sjukdomen pågår i mer än 180 dagar och att den finns med på ILO-förteckningen över arbetssjukdomar. Sjukdomen ska också vara godkänd som arbetsskada av AFA Trygghetsförsäkring.

När det gäller ytterligare fakta kring arbetssjukdom och hur den ersätts så hänvisar jag till broschyren Arbetssjukdom från AFA

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.