SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
72-timmars regeln
72 timmarsregeln felaktig
Ersättningskällor vid personskada
Fallet Ingrid - En trafikinvalids kamp mot Skandia
Förlikning
Försäkringsläkaren Per Adolphson
Grundläggande principer för skadehantering
Hemlig videoövervakning
Information till skadade
Inkomstunderlag enligt  TSN
Långa handläggningstider
Läkarintyg
Medicinsk invaliditet
Medicinskt tabellverk
Omprövning av skadestånd
Omprövning av skadestånd
Osannolika blir sannolikt
Påståenden om lågt krockvåld
Redefining Whiplash and its Management
Sannolikhet i skadereglering
Skadereglering enligt FAL
Skadestånd från det allmänna
Skadestånd vid personskada
Spaning är otillåtet inom FK
Återkallelse av fullmakt
Samarbeta med Försäkringskassan ..?

Ersättningskällor vid personskada

Om Du blir skadad kallas det på försäkrings- och juristspråk för att du fått en personskada.
 Du har då rätt till ersättning från olika ersättningskällor. Nedan visas en tabell över de olika källor som ersättning kan utgå från.

  Kollektiv och individuell försäkring

Livförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Sjukförsäkring

100%

Skadeståndsersättning


Skadestånds-
lagen
Trafik-
skadelage
n
Andra special-
lagar
Trygghets-
försäkring
vid arbetsskada

(TFA)
Patient-
skade-
lagen

(PF)
Patient-säkerhetslag
Ansvars-
försäkring
Trafik-
försäkring
       
           

 Anställningsförmåner


sjuklön, sjukersättning., AGS, ITP mm pension: AGS, ITP mm
           

Socialförsäkring


Sjukersättning

Aktivitetsersättning

 

*)

  Arbetsskadeförsäkring
       

*) Inkomstgrundande ålderspension
    Tilläggspension
    Garantipension
    Efterlevandepension
    Efterlevandestöd till barn   

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.