SkadePortalen / WhiplashInfo

Start ] Uppåt ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Hjälp-Forum ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övriga artiklar, debatt och skrivelser ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Start
Uppåt
72-timmars regeln
72 timmarsregeln felaktig
Ersättningskällor vid personskada
Fallet Ingrid - En trafikinvalids kamp mot Skandia
Förlikning
Försäkringsläkaren Per Adolphson
Grundläggande principer för skadebehandling
Äldre grundläggande skaderegleringsprinciper
Hemlig videoövervakning
Information till skadade
Inkomstunderlag enligt  TSN
Långa handläggningstider
Läkarintyg
Medicinsk invaliditet
Medicinskt tabellverk
Omprövning av skadestånd
Omprövning av skadestånd
Osannolika blir sannolikt
Påståenden om lågt krockvåld
Redefining Whiplash and its Management
Sannolikhet i skadereglering
Skadereglering enligt FAL
Skadestånd från det allmänna
Skadestånd vid personskada
Spaning är otillåtet inom FK
Återkallelse av fullmakt
Samarbeta med Försäkringskassan ..?

Spaning – en otillåten kontrollmetod inom Försäkringskassan!

I samband med att det infördes en lagstadgad rätt för Försäkringskassan att bland annat göra hembesök uttalade regeringen att spaning inte är en tillåten kontrollmetod: ”Regeringen vill … betona att andra typer av kontroll- och utredningsåtgärder, där det görs observationer utan att den försäkrade är medveten om detta eller som i övrigt har karaktär av spaningsverksamhet, inte skall företas av försäkringskassan. I de fall spaning skall utföras på grund av misstanke om fusk som kan utgöra brott ankommer detta på polisen.” (Prop. 1996/97:121, s. 31)

Exempel:

Försäkringskassan har fått tips om att Ebba – som har hel sjukersättning – jobbar svart. Handläggaren Sara sitter på arbetstid utanför arbetsplatsen där Ebba påstås arbeta och antecknar när Ebba kommer och går. Sara ger sig inte till känna.

En bit därifrån står handläggaren Oliver och kikar in genom fönstret till en affär. Han står där några timmar och iakttar vad Adam gör inne i affären. Försäkringskassan har nämligen även fått in en anmälan om att Adam – som också har hel sjukersättning – arbetar deltid i affären.

Om Sara och Oliver hade läst den här vägledningen skulle de inte bete sig på detta sätt, eftersom de då skulle veta att deras spaning är otillåten.

Källa: Fusk - Riksförsäkringsverkets anvisning

Start ] Uppåt ]

Hosted by   Binero AB      Skyddas avESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.