SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
72-timmars regeln
72 timmarsregeln felaktig
Ersättningskällor vid personskada
Fallet Ingrid - En trafikinvalids kamp mot Skandia
Förlikning
Försäkringsläkaren Per Adolphson
Grundläggande principer för skadehantering
Hemlig videoövervakning
Information till skadade
Inkomstunderlag enligt  TSN
Långa handläggningstider
Läkarintyg
Medicinsk invaliditet
Medicinskt tabellverk
Omprövning av skadestånd
Omprövning av skadestånd
Osannolika blir sannolikt
Påståenden om lågt krockvåld
Redefining Whiplash and its Management
Sannolikhet i skadereglering
Skadereglering enligt FAL
Skadestånd från det allmänna
Skadestånd vid personskada
Spaning är otillåtet inom FK
Återkallelse av fullmakt
Samarbeta med Försäkringskassan ..?

Skadestånd från det allmänna

Sjuka, skadade och andra som har behov av hjälp och stöd från det allmänna berättar allt oftare om att de upplever sig felbehandlade av myndigheter. En del anser sig utsatta för rättsövergrepp och frågar efter möjligheter att kräva skadestånd från myndigheten

I allt snabbare takt utsätts vårt välfärdssystem för ekonomiska nedskärningar - så kallade budgetsmässiga nedskärningar. I takt med dessa hårdnar villkoren för svaga och utsatta i vårt svenska samhälle. Det är svaga och utsatta som har behov av och förväntar sig stöd av samhället.

Samhällets tuffare attityder mot dessa behovsgrupper har lett till att antalet förfrågningar om hur man skall gå till väga för att ställa det allmänna till ansvar ökar.

Om du anser att en myndighet har orsakat dig skada och du vill ha ekonomisk kompensation har du möjlighet att begära skadestånd.

Om du anser att skadan har orsakats genom att myndigheten har fattat ett felaktigt beslut eller genom att inte fatta ett beslut, ska du skicka ett brev med ditt skadeståndsanspråk till Justitiekanslern (JK), Box 2308, 103 17 Stockholm (www.jk.se).

Om du anser att skadan har orsakats genom myndigheten har lämnat felaktiga upplysningar eller råd eller på annat sätt hanterat ditt ärende felaktigt ska du skicka ett brev med ditt skadeståndsanspråk till berörd myndighet.

I ditt brev talar du om att du begär skadestånd. Du bör också beskriva på vilket sätt du menar att myndigheten har gjort fel eller varit försumlig och vilken skada det har orsakat dig. Om det finns handlingar som du vill att myndigheten ska ta del av bör du skicka med dem. Du ska också skriva namn, adress och andra kontaktuppgifter och gärna ditt personnummer.

Jag har valt att nedan publicera ett intressant avgörande från JK. Det är ett beslut från den 2 sep 2005; Anspråk på ersättning med hänvisning till felaktig information från en arbetslöshetskassa. Dnr 1628-04-40

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.