SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
72-timmars regeln
72 timmarsregeln felaktig
Ersättningskällor vid personskada
Fallet Ingrid - En trafikinvalids kamp mot Skandia
Förlikning
Försäkringsläkaren Per Adolphson
Grundläggande principer för skadehantering
Hemlig videoövervakning
Information till skadade
Inkomstunderlag enligt  TSN
Långa handläggningstider
Läkarintyg
Medicinsk invaliditet
Medicinskt tabellverk
Omprövning av skadestånd
Omprövning av skadestånd
Osannolika blir sannolikt
Påståenden om lågt krockvåld
Redefining Whiplash and its Management
Sannolikhet i skadereglering
Skadereglering enligt FAL
Skadestånd från det allmänna
Skadestånd vid personskada
Spaning är otillåtet inom FK
Återkallelse av fullmakt
Samarbeta med Försäkringskassan ..?

Påståenden av försäkringsläkare om krockvåld i domstol

Dessa påståenden är hämtade från en dom från 2009:

Försäkringsläkaren Jan Thorson anför i sitt yttrande bl.a. följande.

Olycksfallen synes bestå av en frontal uppbromsning och en frontal kollision. Whiplashrisk finns i och för sig vid en vid frontala uppbromsningar och kollisioner men motståndskraften när det gäller sådana händelser är betydligt större än vid påkörning bakifrån. I ärendet finns ingenting som styrker att olycksfallen varit annat än lindriga, dvs. att de skulle ha alstrat krafter som överstigit toleranser som är normala för folk i allmänhet, och här innefattas personer med förändringar av ålderskäl i bl.a. halsryggen.

Försäkringsläkaren Tomas Reigo anför i sitt yttrande bl.a. följande:

Sammantaget kan sägas att ett tidsmässigt samband mellan arbetshindrande besvär från halsryggen och olycksfallet finns, att olycksfallet var av ringa grad (skaderapport, polisrapport saknas, inget akut besök, att degenerativa förändringar som funnits innan olycksfallet blivit symtomgivande. De symtom som beskrivs i underlaget kan ej ses som specifika för distorsioner utan är av samma typ som vid degenerativ halsryggradssjukdom. Bedömningen av det underlag, intyg och beskrivning av besvären som finns blir att olycksfallen varit av ringa grad och givit upphov till akuta besvär, därvid har än en den underliggande grundsjukdomen artros/spondylos-diskdegeneration givit symtom och kan ses som orsak till de bestående besvären och partiella arbetshindret

Ingen av dessa försäkringsläkare har kompetens inom området krockvåld  och deras uttalande inom detta område går stick i stäv med forskningsrön från bl.a. Folksams forskningschef Anders Kullgren. I början av juni 2006 höll Svenska Försäkringsföreningen ett möte i IFs lokaler i Stockholm, där Anders Kullgren berättade att de flesta långvariga skador uppträder vid runt 15-20 km/tim i hastighetsändring vid kollisioner bakifrån. Vid hastigheter runt 25 km/tim är risken nära 100% enligt Anders Kullgren. Detta var forskningsrön som Folksam funnit i sina analyser av de svarta lådor som monterats i en mängd bilar runt om i Sverige.

En berättigad fråga är om dessa välutbildade försäkringsläkare är medvetna om att de uttalar sig utanför sitt kompetensområde? Om de är det - varför är de så angelägna att uttalar de sig? Kan det röra sig om korruption?

Vi denna konferens inom Försäkringsföreningen var alla berörda försäkringsbolag närvarande. Hur kan det då komma sig att argumenten om "låg hastighet" över huvudtaget fortfarande kan förekomma från bolagens sida?

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.