SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
72-timmars regeln
72 timmarsregeln felaktig
Ersättningskällor vid personskada
Fallet Ingrid - En trafikinvalids kamp mot Skandia
Förlikning
Försäkringsläkaren Per Adolphson
Grundläggande principer för skadehantering
Hemlig videoövervakning
Information till skadade
Inkomstunderlag enligt  TSN
Långa handläggningstider
Läkarintyg
Medicinsk invaliditet
Medicinskt tabellverk
Omprövning av skadestånd
Omprövning av skadestånd
Osannolika blir sannolikt
Påståenden om lågt krockvåld
Redefining Whiplash and its Management
Sannolikhet i skadereglering
Skadereglering enligt FAL
Skadestånd från det allmänna
Skadestånd vid personskada
Spaning är otillåtet inom FK
Återkallelse av fullmakt
Samarbeta med Försäkringskassan ..?

Omprövning av skadestånd för personskada och Trafikskadenämndens ställning i det ersättningsrättsliga systemet

Ett stort antal personskador inträffar i vårt samhälle varje dag. Det kan handla om skador i hemmet, i trafiken, på arbetet, fritiden, resan eller i samband med brott. Beroende på var och under vilka omständigheter skadan inträffar aktualiseras olika typer av system för att ersätta den uppkomna skadan. Skadeståndets uppgift är att fylla de luckor som inte ersätts av det allmänna ersättningssystemet. Det primära för den skadelidande är att kunna leva ett så normalt liv som möjligt efter det inträffade, och tanken är att de ekonomiska förutsättningarna för den skadade i möjligaste mån skall förbli oförändrade. Vid skadeståndets bestämmande är det emellertid inte helt okomplicerat att förutse samtliga faktorer i den framtida utveckling som kan komma att påverka den skadelidandes livssituation. Därför kan det under vissa förutsättningar vara motiverat att bevilja en förnyad prövning av den bedömning som ursprungligen låg till grund för ersättningen

Rätten till omprövning för personskada är ett ämne som på sistone engagerat en stor del av expertisen inom skadeståndsrätten. Orsaken till detta är ett antal fall som avgjorts av HD gällande de rekvisit som gäller för att omprövningsrätten skall aktualiseras. Domstolens uttalanden i dessa mål har i viss mån varit oklara och lämnat en del utrymme för tolkning, samtidigt som en del frågor som borde ha prövats för att bringa klarhet kring omprövningsfrågan, av olika orsaker inte har avgjorts.

Så inleder Peter Ahl sin 20-poängsuppsats vid Handelshögskolans Juridiska Institution vid Göteborgs Universitet, HT 2006.

Den är synnerligen läsvärd och går igenom rättsfallen fram tills uppsatsens färdigställande.

/Tomas Alsbro

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.