SkadePortalen / WhiplashInfo

Start ] Uppåt ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Hjälp-Forum ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övriga artiklar, debatt och skrivelser ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Start
Uppåt
72-timmars regeln
72 timmarsregeln felaktig
Ersättningskällor vid personskada
Fallet Ingrid - En trafikinvalids kamp mot Skandia
Förlikning
Försäkringsläkaren Per Adolphson
Grundläggande principer för skadebehandling
Äldre grundläggande skaderegleringsprinciper
Hemlig videoövervakning
Information till skadade
Inkomstunderlag enligt  TSN
Långa handläggningstider
Läkarintyg
Medicinsk invaliditet
Medicinskt tabellverk
Omprövning av skadestånd
Omprövning av skadestånd
Osannolika blir sannolikt
Påståenden om lågt krockvåld
Redefining Whiplash and its Management
Sannolikhet i skadereglering
Skadereglering enligt FAL
Skadestånd från det allmänna
Skadestånd vid personskada
Spaning är otillåtet inom FK
Återkallelse av fullmakt
Samarbeta med Försäkringskassan ..?

Medicinsk invaliditet

Inom försäkringsvärlden finns det två typer av invaliditet

  • medicinsk invaliditet
  • ekonomisk invailditet

Den medicinska invaliditeten graderas via ett tabellverk (styckschema var öknamnet i försäkringsbranschen på min tid). I detta skall avses den påverkan på den dagliga livsföringen som en funktionsnedsättning innebär. Tabelleverket är utarbetat av försäkringsbolagens gemensamma branschorgan Svenska Försäkringsförbundet som i sin tur anlitat försäkringsläkare inom olika medicinska discipliner:

I 1997 års version medverkade Lars-Åke Broström, Erland Lysell, Nils Rydell, Lorenz Berman, Bengt Nauman samt i 2004 års version Richard Tegnér och Tycho Tullberg.

Den ekonomiska reglerar graden av arbetsoförmåga.

Start ] Uppåt ]

Hosted by   Binero AB      Skyddas avESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.