SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Försäkringsmedicinska Sällskapet
Kompetenskrav för medicinska råd
Läkare sågas vid fotknölarna
Medicin och juridik på kollisionskurs?
Medicin och juridik hand i hand i praktisk tillämpning
Modell för försäkringsmedicinsk utredning och bedömning
Utredningar

Kompetenskrav för medicinska rådgivare

Beslutad av Försäkringsförbundets styrelse den 4 mars 2004

Styrelsen rekommenderar medlemsbolagen att bevaka att de medicinska rådgivare som skadeförsäkringsbolagen och livförsäkringsbolagen anlitar har erforderliga kunskaper om medicinsk invaliditet och sambandsbedömningar samt i andra frågor som har betydelse för de rättsliga bedömningar som görs i försäkringsbolag, nämnder och domstolar.

Medlemsbolagen rekommenderas också att bevaka att de medicinska rådgivarna genomgår nödvändig fortbildning.

Slutligen rekommenderas medlemsbolagen – för att säkerställa att de medicinska rådgivarna har relevanta kunskaper inom det specialistområde inom vilket de verkar – att utnyttja den grundutbildning och fortbildning som kan komma att erbjudas och som är anpassad till vad som överenskommits mellan Försäkringsförbundet och Försäkringsläkarföreningen eller annan företrädare för de medicinska rådgivarna i försäkringsbolagen.

2004-04-19

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.