SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

RTP

RTP - Riksförbundet Trafik och Polioskadade är vår "fackförening". Vi är många trafikskadade med gemensamma problem och kan via RTP utbyta erfarenheter och hjälpa varandra.

När man ansluter sig till en förening förväntar man sig att få ut något av medlemskapet. Det kan vara att ge av sig själv till andra - att hjälpa andra i en likartad, men kanske för dem, ny situation som skadedrabbad. Det kan också vara att ställa upp som kontaktman eller någon annan aktiv förtroendepost i föreningen.

Vi måste också känna att föreningen verkligen driver frågor och aktiviteter som är viktiga och aktuella för oss som individer och intressegrupp. Det kan vara att få ett gensvar tillbaks - att få respons på problem och spörsmål, eller att vi känner igen oss i det som föreningen driver.

Om dessa kriterier uppfylls och vi som individer upplever att någon verkligen aktivt engagerar sig i våra problem - då kan vi i vår tur gå genom eld för denne "aktivist".

Jag vet inte hur många whiplash skadade vi är inom RTP, men jag vet att vi alla förr eller senare får gemensamma problem av den art som vi har mycket svårt att hantera själva som enskilda individer. Det är just vid sådana, för intressegruppen gemensamma problem och frågeställningar som en förening som RTP kan göra enorm nytta, och som därför är viktiga att driva på riksplanet:

 • information, upplysning och utbildning om WAD
 • rehabiliteringsfrågor - kvalitet, frekvens, duration mm.
 • försäkringsbolagens skadereglering i förhållande till deras etiska regelverk och försäkringsvillkor.
 • försäkringsläkares oberoende
 • tabellverk för bestämmande av medicinsk invaliditet
 • möjlighet och tillgång till juridiskt ombud eller ej
 • anhörigstöd
 • massmedialt kontaktnät och information.
 • remissinstans i intressegemensamma frågor (Se Finansinspektionen och deras två rapporter i WhiplashInfo).
 • politikerlobbyism

RTP är vad medlemmarna gör det till

RTP är vare sig bättre eller sämre än oss medlemmar. Det är vårt ansvar att påverka utveckla och stimulera RTP i sitt arbete så att vi kan uppleva gemenskap med vår förening. Fråga Dig inte bara vad RTP gör för Dig - fråga Dig också vad Du kan göra för RTP.

Det är många medlemmar inom RTP som är mycket nöja  med sitt försäkringsbolag, sin Försäkringskassa m.m. Det är också många som inte är det- jag är en av de senare. Jag hoppas dock att de som eventuellt är nöjda och glada med försäkringsbolag, försäkringskassa och eventuellt också samhällsstödet har överseende och vill stödja oss andra som inte är så nöjda.

Som medlem har jag en skyldighet mot min förening och de andra medlemmarna.

Vi måste alla fråga oss följande kärnfrågor:

 1. Vad förväntar jag mig av RTP?

 2. Vad kan RTP göra för mig?

 3. Vad kan jag göra för RTP och dess medlemmar?

 4. Vad förväntar sig RTP av mig?

Samtidigt måste vi respektera att vi medlemmar är skadade och inte alltid orkar eller har har förmåga att engagera oss i allt när som helst. Vi har det gemensamma att vi måste hushålla med våra krafter och prioritera hårt.

Tomas Alsbro

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.