SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Bakgrund] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

Finansinspektionen


Finansinspektionen har tillsynsansvar över försäkringsbolagen och försäkringsläkarna.

Finansinspektionen (FI) har ett tillsynsansvar över bl.a. försäkringsbolagen. (Läs regeringens Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Finansinspektionen)

Många whiplashdrabbade har så dåliga erfarenheter av försäkringsbolagens handläggning och agerande vid skador att det av stor vikt att FI på ett professionellt sätt bedriver granskning av försäkringsbolagens skadehantering och skadereglering. 

Finansinspektionen granskar aldrig enskilda fall eller anm?ningar mot försäkringsbolagen som rör enskilda ärenden. Det ansvar har man bollat över på Konsumenternas försäkringsbyrå som är en självständig rådgivningsbyrå Huvudmän (finansiärer) för Konsumenternas försäkringsbyrå är Konsumentverket, Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund (Försäkringsbranschens egen intresseorganisation). Se även överenskommelse mellan Finansinspektionen och Konsumentverket / KO av den 2002-08-19 (pdf-fil 21 kb)

Finansinspektionen genomför också olika utredningar på regeringens uppdrag. Framför allt tre regeringsrapporter från FI har stor betydelse för whiplash och andra personskadade. Den tredje, som presenterades den 31 januari 2003, och som jag skrev ett remissyttrande till, är tyvärr i stort mycket urvattnad.

Jag kommenterar dem under rubriken "Kommentarer".

Du ser länkar till rapporterna nedan. Filerna är stora - ca 140 kb så det kan ta någon minut att ladda ned - HA TÅLAMOD. De är sökbara och indexerade - där av storleken.


FI har sedan 1993 genomfört tre rapporter avseende de trafikskadades situation hos försäkringsbolagen. Du hittar dessa i de nedersta l?karna

1993

Finansinspektionen har i enlighet med regeringsbeslut 1992-10-29 genomfört en undersökning rörande invaliditetsbedömningen vid försäkringsbolagens personskadereglering. Härmed översänds inspektionens rapport avseende denna undersökning. 

1998

Försäkringsbolagen och de trafikskadade

2003

Stärkt skydd för trafikskadade -åtgärder och förslag

Hosted by   Binero AB      Microsoft programvaror

Copyright © 2001-2015 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.