SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Bakgrund] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

Bakgrund till WhiplashInfo.se

WhiplashInfo granskar det som berör personskadade i allmänhet och trafikskadade i synnerhet, särskilt ämnen och företeelser de som har koppling till de problembilder som personskadade och svårt sjuka ställs inför.

Vidare informerar WhiplashInfo person- trafikskadade, anhöriga och sjukvårdspersonal om whiplash / pisksnärt och de problem whiplashdrabbade ofta möter. Det kan vara diagnostik, rehabilitering, försäkringsfrågor, samhällsstöd mm.

WhiplashInfo drivs utan vinstintresse och står helt fri från organisationer och föreningar. Läs Om WhiplashInfo för ytterligare information.

Den här bakgrunden är tyvärr lite lång - men jag har svårt att korta av mer utan att mista för mycket av det jag vill säga med den.

Inledning
Ingen skall behöva genomgå vad jag och min familj tvingats till
Vad är webbplatsen WhiplashInfo
Typisk pisksnärt = whiplash
Etiska regler
Forskning
Forskning beroende av försäkringsbranschen
Personligt skrivet
Att hjälpa andra är att hjälpa sig själv
Psykisk våldtäkt
0 i sjukpenning = Konkurs
Daglig planering för överlevnad
Kamp för överlevnad
Känslor?
Etik
Medicinsk invaliditet
Läkare
WAD - Whiplash Associated Disorder
Samhällsstöd
Försäkringar
Försäkringskassan
Trafikskadenämnden
Berätta om Dina erfarenheter!
Läkarutlåtanden
Sänd gärna exempel

Inledning

Jag råkade ut för en trafikolycka 1991. Som så många andra, som råkat ut för det jag drabbats av, kämpade jag på i vardagen, men med allt mer stegrande problem. På den tiden visste få inom sjukvården vad whiplashrelaterade följdtillstånd var för något – än mindre hur de skulle diagnosticeras eller i övrigt hanteras inom sjukvården. När jag fem-sex månader efter olyckan sökte läkare igen för nackproblemen skrev läkaren ”Konstigt att han har ont efter fem månader!” i min journal. Så dålig var kunskapen hos honom om den idag i särklass vanligaste skadeorsaken i trafik.

WhiplashInfo startades primärt för att jag behövde komma bort i huvudet från den allestädes närvarande smärtan. Ett annat skäl var att samla min kunskap på en webbplats.

Många whiplashdrabbade har, i likhet med mig, så svåra smärtor att det många gånger är omöjligt att komma till ro och få en normal nattsömn. Visst kan vi med hjälp av olika starka mediciner "knocka" oss till sömn - men det är inte en kvalitativt bra sömn och det leder som regel till andra effekter - de flesta av biverkningskaraktär.

Nu har WhiplashInfo utvecklas till en mer eller mindre effektiv terapi för mig mot smärtan och – inte minst - min förlorade självkänsla och identitet. Jag känner mig inte värdelös längre, även om jag är utslagen från det mesta av vanligt samhälleligt socialt liv.

Som regel har jag någon eller några timmar under dygnet då jag kan kommunicera med andra via Internet och WhiplashInfo. Jag har också i regel alltid några timmar på natten då jag vare sig kan sova eller ens ligga ned.

I hela mitt liv har jag hjälpt andra människor - i jobbet, via LIONS och Odd Fellow och andra föreningar. Jag har också varit blodgivare och anmäld till Tobias registret för donation av benmärg till behövande. Det har gett mig stor inre tillfredsställelse och glädje.

Smärtor och tankar håller mig vaken eller väcker mig, sedan början av 1990-talet, ofta mitt i natten. Jag tar mig då till datorn för att försöka att mentalt koppla bort mig från smärtan. Det fungerar hjälpligt och min medfödda nyfikenhet driver mig att läsa om - och försöka förstå varför jag har så förtvivlat ont och mår så dåligt. Det har hjälpt mig att tillämpa KBT, Kognitiv Beteendeterapi och andra överlevnadsstrategier.

Det är tyvärr vare sig via Försäkringskassan och/eller Trygg-Hansa, min (dåvarande) huvudsakliga försäkringsgivare, som jag har kommit i kontakt med KBT. Men när jag nu vet mer om KBT, så kan jag konstatera att jag i praktiken tillämpat mycket av KBT:s teknik genom "trial and error" på egen hand, med benäget bistånd från min kära, men nu avlidne hustru. Hon lärde sig själv KBT-teknik innan ordet ens var påkommet. Det blev hennes överlevnadsstrategi efter tio års lidande och mer än tjugo svåra ryggoperationer.

Internet har blivit den vanliga individens i särklass effektivaste och lättaste väg att söka information och kunskap, och är särskilt lämpligt för de som har svårt att förflytta sig, d.v.s. i olika grad är funktionshindrade. Det är också den väg som statsmakten vill främja som informations- och kommunikationsväg för allmänheten[1].

Som vanligt när jag försöker förstå något, så inser jag rätt snart att ju mer jag lär sig - desto mer inser jag hur lite jag kan. Via Internet kom jag i kontakt med andra skadade och upptäckte att det inte bara var jag som närde en önskan om att veta mer. Det ledde till att jag började skriva om - och publicera - mina erfarenheter och insåg, via den respons det fick, att jag kunde fortsätta att hjälpa andra människor via nätet. Samtidigt fick jag en skrämmande inblick i hur bristfälligt det svenska skyddsnätet fungerar. Det kryllar av maskor i nätet för de som av olika skäl har det svårt och behöver den hjälp och det stöd som våra makthavare ar gett sken av att skyddsnäten skall bestå av. Det är som om vi förletts att tro att nätet har maskor som skall fånga upp även så små fiskar som strömming, när det i verkligheten endast fångar upp fiskar större än torskar.

För allt för många fungerar därför det allmänna skyddsnäten inte alls, och om de skall fungera är det alltför sällan på de behövandes villkor. Fyrkantiga regler skrivna av fyrkantiga ämbetsmän ..?

Eftersom jag under 1970-80 talen arbetade som distriktschef vid ett av de större svenska försäkringsbolagen, har jag genomgått en gedigen och diplomerad utbildning i de olika ämnesområden som hör till begreppet personförsäkring, bl.a. då personförsäkringsjuridik och försäkringsetik. Till skaderegleringsavdelningen var det dock vattentäta skott, men av det jag ändå jag fick lära mig inom skadehanteringen har senare visat sig sakna all substans.

På "min tid" var försäkringsbranschen reglerad. Det fanns också branschöverskridande regler om skälighet – den så kallade skälighetsprincipen (att sälja försäkringar till en kostnad som är skälig med hänsyn till bl.a. försäkringens art). Skaderegleringen följde de etiska principer som sammanfattades i ”Grundläggande principer för skadebehandling”. Dessa principer fanns inte längre när jag själv skadades och behövde använda det försäkringsskydd som staten - mot vite - ålagt oss bilägare att ha. 

Jag måste ha framstått som osannolikt naiv för mina tidigare kollegor i branschen - särskild för de inom skaderegleringsjuridiken, men till mitt försvar hade jag under hela min försäkringskarriär tillhör de som skarpt kritiserat de extremt vattentäta skott som då fanns (finns?) mellan marknads- och skaderegleringsavdelningarna.

Inom marknad och försäljning fick vi alltid lära oss att, om det fanns olika åsikter om orsakssamband så skulle det alltid avgöras till den skadades fördel. Det var också så jag själv predikade inför såväl individer som grupper.

Genom en läsares försorg kunde jag långt senare dock ta del av ett par sammandrag av symposier anordnade av Försäkringsjuridiska Föreningen i samarbete med Svenska Läkarföreningen. Det första symposiet hölls redan 1975 och det andra - som var en uppföljning - hölls 1981. Ni bör läsa dessa sammanfattningar och jämföra med hur situationen är idag, nära 30 år efteråt. Skrämmande läsning! Varför hade vi i branschen inte informerats om dessa symposier?

Många gånger tycker jag, efter att ha tagit del av andra drabbades erfarenheter, att den svenska tryggheten vid sjukdom eller skada inte existerar annat än som en illusion. Något fint på papper att visa upp inför ett auditorium. En skadads rättigheter åsidosätts skrämmande ofta och mycket lätt av myndigheter, organisationer och företag, utan att den drabbade har några som helst reella möjligheter att kunna hävda sin rätt. Se gärna mer om Access to Justice på WhiplashInfo, men framför allt i Europafördraget om de Mänskliga Rättigheterna (EMR) som bl.a. England införlivat i sin lagstiftning, men som Sverige vägrar att göra. Hur många vet om detta faktum?

Myndigheter kan strunta blank i gällande rätt, utan att kunna ställas till juridiskt eller ekonomiskt ansvar. Jag har sett åtskilliga exempel på agerande från kommuner som jag inte kan betrakta som annat än ren obstruktion. Det har också med tydlighet visats i flera samhällsprogram i TV, bl.a. i ett inslag i Uppdrag Granskning - tisdagen den 12 november 2002 - under rubriken Funktionshindrades rättigheter i fara. Men för att fälla dessa krävs bevisning om att de medvetet handlat lagstridigt. Det klarar få för att säga ingen vanlig individ. Det inser jag lätt när jag kontrollerar hur många som de facto ställts till juridiskt och ekonomiskt ansvar för felaktigheter i sin myndighetsutövning.

Ingen av de samhällsstödsgivande instanserna tycks vilja sitta med Svarte Petter i sitt knä i form av ansvar de svårt skadade och sjuka - vare sig staten, kommuner eller landsting. Lagstiftaren har under alltför många år talat om samordning och samverkan mellan myndigheter, när det gäller vård och arbetsrätt, men hittills har jag inte sett något sådant samarbete kokas ned till praktiskt lyckade samverkans projekt. 

Jag har förstår att Meja har helt rätt när hon sjunger All 'Bout the Money

Ingen skall behöva genomgå vad jag och min familj tvingats till

Jag vill göra det som står i min makt och förmåga, för att hjälpa andra drabbade att slippa råka ut för de erfarenheter jag själv lärt, och att efter bästa förmåga försöka att hjälpa dessa drabbade och deras familjer. 

Mina egna medicinska problem består inte bara av smärta och så kallat typiska whiplashsyndrom - jag har även drabbats av kognitiva problem, varav minne, stress och uthållighet är uppenbara inte endast för mig själv - utan i hög grad även för min familj. 

Mina andra problem har och består fortfarande i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag. Jag är funktionshindrad, men det är samhället som gör mig handikappad.

Att skriva i WhiplashInfo har blivit min i särklass bästa terapi.

Vad är webbplatsen WhiplashInfo

WhiplashInfo är informativt: dess funktion är att publicera nyheter, artiklar och sådant som i allmänhet berör whiplash - pisksnärt och nyföretagande. Jag, Tomas Alsbro, var nyetablerad företagare när jag sjukskrevs för gott 1995.

Typisk pisksnärt = whiplash

och här nedan är  jag - Tomas Alsbro, - som upplevt ett redigt whiplashtrauma - pisksnärt - och som driver  denna webbplats.

Det är en bild av mig när jag mår skapligt

Jag satt en mycket regnig junidag 1991 i min Volvo 740 med fast dragkrok. Bilen stod still och några meter framför mig stod en annan Volvo still. Bakifrån kom en ny Audi 100 och körde i hög fart in i min bil. Smack! Men mina skador beror enligt Trygg-Hansa inte på bilolyckan, utan har sin förklaring i tidigare sjukdomshistorik (?) och åldersdegenerativa förändringar.

Är det någon annan whiplash drabbad som känner igen sig?

Etiska regler

WhiplashInfo följer de etiska regler som framgår av denna sida: WhiplashInfos etiska regler

Forskning

Jag söker forskning - ny och gammal (men fortfarande aktuell), studier och artiklar som berör whiplash eller pisksnärt som det också brukar kallas i Sverige. Eftersom WhiplashInfo vare sig har resurser för, eller egen kompetens att kritiskt granska floran av olika studier, tar jag hjälp av sådan kompetens. Samarbete sker med läkare och oberoende forskare för att kunna sovra mellan seriösa och icke seriösa studieresultat.

Forskning beroende av försäkringsbranschen

Mycket av forskningen inom whiplash/pisksnärt finansieras direkt eller indirekt av försäkringsbolagen. Det finns därför lika stor anledning att kritiskt granska de studieresultat som den försäkringsbolagsanknutna forskningen generar som de som rör tobak eller livsmedel.

Se gärna också pressmeddelandet Är forskningen alltid snövit? avseende seminariet som Karolinska Institutets etikråd arrangerar om målkonflikter och otillbörlig påverkan i forskningen och konsekvenser av detta.

Personligt skrivet

Jag, och de som hjälper mig, strävar efter fakta, men skriver WhiplashInfo personligt - såväl från hjärtat som faktarelaterat från de skadades perspektiv - med vad det innebär av för- och nackdelar. Vi är människor - komplexa varelser med rika känsloliv. Vilken journalist eller publicist låter inte - medvetet eller omedvetet - sina känslor, värderingar och uppfattningar genomsyra sina reportage och skrivna alster?

En nackdel kan vara att det är lätt att låta känslor lysa igenom i det skrivna. Det är svårt att vara strikt sakligt objektiv (neutral). De studier som publiceras är givetvis strikt sakliga (i den mån originalet är det).

Nu är det ju så, att det mer och mer kommer till sjukvårdens kännedom att vi människor även har ett själsliv och att detta är en viktig del i vad som gör oss till människor. Av tradition har dock den västerländska sjukvården inte brytt sig så mycket om denna del av oss. Kunskapen om att det är lika viktigt att "vårda" själen - inte minst vid rehabilitering - börjar dock sakteliga att tränga in i vården. Jag anser att den kroppsliga fysionomin även innefattar hjärnans fysiologi, och att naturvetenskapliga principer ligger till grund för helheten människan.

En fördel med er är att alla ni som läser WhiplashInfo i likhet med mig är människor med känslor, kärlek, glädje och sorg. Ingen av oss är enbart ett patientnummer - ett medicinskt och/eller försäkringsmässigt whiplash problem - separerat från vår själ och vårt jag. Vi är som sagt komplexa varelser bestående av kött och blod och oftast en himla massa känslor!

Det är idag ett välkänt fenomen att om vi mår bra psykiskt så mår vi också bättre fysiskt. Vår förmåga till rehabilitering och "coping" (bemästring/att stå ut med situationen) blir mycket bättre om vi är i psykisk balans och harmoniska. Jag tror att detta har än större relevans för oss trafikskadade eller whiplash skadade än inom många andra hälsoområden. Detta motiverar jag med att sjukvården ännu i mångt och mycket är okunniga inom whiplash - pisksnärt skadeområdet. Detta innebär i sin tur att whiplashskadade ofta blir antigen felbehandlade eller inte behandlade över huvud taget[2].

Att hjälpa andra är att hjälpa sig själv

De smärtor jag ständigt lever med pga. min whiplash - pisksnärtskada innebär stora problem med sömnen. En sätt för mig är då att skriva, det hjälper mig att styra bort tankarna från smärtorna. WhiplashInfo är en av de viktigaste delarna av min egen personliga rehabilitering. Att hjälpa andra har blivit ett sätt att hjälpa mig själv.

Psykisk våldtäkt

Sådana känslor som drabbat mig är ilska, vanmakt och som en följd därav djup depression - men också kärlek och värme. Jag förstår nu till exempel vad den känslan innebär att bli "mentalt - psykiskt våldtagen". Det är bl.a. vad jag upplever det som sagts och skrivits om mig av bl.a. försäkringsläkare. Det var en våldtäkt på min integritet - ett ifrågasättande av min person och trovärdighet.

0 i sjukpenning = Konkurs

Jag har också oerhört svårt att acceptera att jag - trots mångåriga höga inkomster - skulle ställas utanför sjukförsäkringssystemet av det skälet att jag var nyetablerad företagare med aktiebolag som bolagsform i stället för handelsbolag - vilket ledde till obestånd och konkurs för mig personligen samt för mina företag. Familjen förlorade allt. Hur sådant kan ske i detta välfärdsland kan du läsa mer om här...

Att förlora allt är verkligen att förlora allt- 

Eftersom såväl jag som min hustru är funktionshindrade (mycket värre än mig) utan möjlighet till någon yrkesmässig framtid, är vi totalt beroende av vår sjukpension - den allmänna sjukpensionen. Vi är då också per automatik måltavla för myndigheters jakt på inbesparingar och rationaliseringar inom vård och omsorg.

Vi är dömda till ett framtida liv i händerna på våra myndigheter i form av ett totalt beroende av dem.

Daglig planering för överlevnad

Dagen går i mycket åt att planera för att överleva, skriva skrivelser till många gånger rigida myndigheter och byråkrater mm. Där emellan gäller det att hitta lite tid till att acceptera kroppens krav på vila, acceptans för smärta osv. Stress klarar jag inte längre. Den negativa stress som vårt obestånd innebär, är rent förödande, och jag är övertygad om att det ligger till grund för min hustrus terapiresistenta magsår, vilket i sin tur ledde till en (misslyckad) magsäcksresektion 2004. Hon kan idag inte äta utan svårt illamående och så kallad dumpning av föda ned i de tarmar som finns kvar. Jag tvingas ge henne intravenösa injektioner av preparat mot illamåendet. Oralt intag kräks i allmänhet upp omgående.

Utöver detta har hon opererats i ländryggen dryga 20 ggr sedan 1987, inkl fusionsoperationer och stabilisering av bäckenleden. Hon har sedan dess extremt svåra neurogena smärttillstånd. I september 2009 bröt hon höften, under konvalescensen efter en förnyad magoperation.

Kamp för överlevnad.

Varje dag är en kamp för överlevnad. Mitt knep är att använda WhiplashInfo.

"Vid smärtanalys är det viktigt att ta hänsyn även till omgivande faktorer. En patient med svår smärta har inte kraft att ta itu med övriga problem, t.ex. familjeproblem, sociala, ekonomiska eller existentiella problem, eftersom smärta stjäl tid. (min betoning) Omvänt ökar smärtlidandet vid störningar i dessa omgivande faktorer"[3].

Känslor?

Ha överseende med dem. De är en del av mig som människa. Jag försöker att hålla mig till fakta, men kommer även fortsättningsvis att ibland kommentera dessa fakta ur olika mänskliga perspektiv.

Etik

Jag har i likhet med alla anställda i branschen en kunskap i de etiska regelverk som bolagen verkade under (åtminstone fram tills dess statsmakten helt svalde och anammade idéerna om att marknaden skall sköta sig själva utan inblandning av myndigheter) den , antingen som ett resultat av internt upprättade regelverk, eller de "av hävd vunna". Längre fram i hemsidan kommer exempel på etiskt regelverk. Jag diskuterar hur och om de efterlevs, samt försöker få igång en debatt om tolkning av delar av de regelverk som trots allt finns kvar.

Medicinsk invaliditet

WhiplashInfo diskuterar också det regelverk som kallas "Tabellverk för gradering av medicinsk invaliditet", upprättat av Försäkringsförbundet - försäkringsbolagens gemensamma samarbetsorgan. Försäkringsbranschen har med statsmaktens godkännanden valt att använda försämringar i det medicinska tabellverket som reglerar ersättningsnivåerna vid bestående funktionsnedsättningar, i stället för att justera premier vid olycksfall och trafikskador. Detta har riktat sig direkt mot den enda skadetyp som - mig veterligen - fortfar att öka - nämligen whiplashtrauman.

Läkare

Många läkare har fortfarande ett mycket vagt begrepp om vad whiplash är, hur det uppstår och varför deras patienter har så stora problem - särskilt läkare inom primär- och akutvården. Många gånger blir dessa läkare frustrerade av att inte kunna hjälpa sina patienter. Detta kan i värsta fall leda till att förhållandet läkare / patient blir ansträngt eller rent av förstört.

Det är inte lätt för läkare att hänga med i den vetenskapliga utvecklingen rörande whiplash. Den ena studien efter den andra publiceras rörande WAD - relaterade problemställningar. En sökning på Whiplash via PubMed ger när 3.000 resultat

WAD - Whiplash Associated Disorder.

En del talar för, andra emot. Mot bakgrund av frekvensen av whiplashtrauman - ca 35.000 per år i Sverige - med en prevalens om ca 45.000 (vid början av 2000-talet) - torde många läkare ha råkat ut för patienter som uppvisar whiplashrelaterade symptom. 

Jag ger på WhiplashInfo tips på artiklar, publikationer och avhandlingar angående WAD. 

Jag har också uppmärksammat hur försäkringsläkare i läroböcker inom medicin publicerar sig med icke aktuell - eller ännu värre - helt felaktiga fakta kring whiplash. Det för tanken till att vissa läkare hellre ser till ekonomiska intressen än patientens väl och ve, såsom också har skett inom tobaks- och kemiindustrin.

Vidare har jag medverkat till att avslöja mened inför domstol, begånget av en känd försäkringsläkare och lärare i ortopedi vid Karolinska Institutet.

Samhällsstöd

Många personskadade och kanske framför allt whiplash - pisksnärtskadade är, oavsett skadans orsak, i behov av samhällsstöd i olika former. Jag är en av dem och har mött olika myndigheters och statens nuvarande syn på bistånd och samhällsstöd. Jag kommer att diskutera detta och ge exempel på hur det fungerar i dag i Sverige för de som likt mig har behov av hjälp, speciellt i beaktande av FN´s standardregler som ju Sverige undertecknat. I detta sammanhang vill jag också diskutera förvaltningsdomstolars roll i vårt samhälle av idag.

Försäkringar

Försäkringar blir förr eller senare en mycket viktig fråga för skadade. Det är de olika försäkringarna – allmänna, avtalsbundna och privata som blir avgörande för en skadads (med bestående skadeproblematik) ekonomiska och sociala framtid.

Försäkringskassan

Som så många andra skadade - oavsett orsak - har även jag blandade erfarenheter av Försäkringskassan. Jag har en del bra - men tyvärr övervägande mycket dåliga erfarenheter av försäkringskassan. Fortfarande - efter alla dessa år - överklagar FK min av Länsrätten godkända arbetsskada till Kammarrätten, och får utan vidare spisning prövningstillstånd. När ärendet kan komma upp där återstår fortfarande att se.

FK har obstruerat min begäran om att få kopia av min akt för själv ta ställning till de sakargument FK påstår sig ha för att neka min arbetsskada. I april 2003 orkade jag inte längre utan vände mig till JO, som tog upp ärendet, och skarpt kritiserade Försäkringskassan.

Det ledde till att en (intern - vad annars!) brottsutredning inleddes avseende brott mot Förvaltningslagen och tryckfrihetsförordningen. Jag har dock begärt att det även skall bli en polisiär brottsutredning. Jag har även begärt att brottsutredning för brott mot sekretesslagen skall ske.

Trafikskadenämnden (TSN)

De flesta drabbade misstror Trafikskadenämndens objektivitet - i huvudsak pga. att de anser att TSN:s sakkunnigläkare brister i objektivet och i lojalitet med den skadedrabbade patienten. De menar också att risken för vänskapskorruption bland försäkringsläkarna är överhängande - samtliga Trafikskadenämndens sakkunnigläkare kommer från en karriär som försäkringsläkare hos de privata försäkringsbolagen.

Det anses också anmärkningsvärt att notera de skillnader som ofta finns mellan den skadades egna behandlande läkares syn på patient och skador å ena sidan och Trafikskadenämndens läkare å andra sidan.

Denna misstro och misstanke om jäv har nu stärkts och accentuerats genom att Trafikskadenämnden helt sonika beslutat att hela den skadades skadeakt som inkommer till Trafikskadenämnden är försäkringsbolaget egendom och inte skall lämnas ut till den skadade eller skadades ombud. TSN agerar som i vilket domstolsförfarande som helst, dock att man mörkar försäkringsbolagens grunder och sakförhållanden. Det är som om tingsrätten skulle hemlighålla parterna yrkanden och bevis!

Jag har personligen aldrig hört talas om att Trafikskadenämndens läkare åberopats av någon skadad i tvist mot sitt försäkringsbolag.

En annan orsak till denna misstro mot TSN är hur TSN bedrivit kunskaps- och informationsinhämtning genom åren. Den har praktiskt taget uteslutande skett via försäkringsbolagens regi eller medverkan.

Berätta om Dina erfarenheter!

Många har hört av sig med berättelser och synpunkter sedan WhiplashInfo publicerades.

Just dessa synpunkter och berättelser är mycket viktiga bidrag till att whiplash debatteras. Det är också viktigt att det blir en ordentlig genomsyn av såväl försäkringsbolagens som Försäkringskassans hantering av whiplash - pisksnärt relaterade skador och skadade.  Enligt Länsförsäkringar drabbas ca 33 000 av deras kunder av whiplashrelaterade skador per år, varav ca 10 % får bestående skador. Länsförsäkringar nekar dock med hjälp av sina försäkringsläkare konsekvent orsakssamband mellan traumat och vad som betecknas som följdskador.

Troligen är det också så att många whiplashskadade nöjer sig med försäkringsbolagens skadereglering, men att deras ärende kan vara helt felbedömt. Som vid all annan personskada ersätts bestående skador enligt ett medicinsk tabellverk, som upprättas av försäkringsbolagen gemensamt, och finns att läsa i publikationen Gradering av medicinsk invaliditet

Läkarutlåtanden

Beträffande läkarutlåtanden som kommer från försäkringsbolagens eller Trafikskadenämndens läkare så upplever många whiplash - pisksnärtskadade dessa så nedslående att den skadade ger upp sin kamp för avtalsenlig ersättning av detta skäl. Han eller hon knäcks helt enkelt och orkar inte "bråka" längre. Jag har blivit kontaktad av förtvivlade människor som känner en våldsam, kränkande vanmakt efter att ha läst vad dessa sakkunnigläkare skriver om dem. 

Det är mycket vanligt att den whiplashskadades egna läkare bedömer den kvarstående funktionsnedsättningen och således den medicinska invaliditeten väsentligt högre än Trafikskadenämnden och försäkringsbolagen. Det är få fall där Trafikskadenämnd och försäkringsbolag klassat de bestående funktionsnedsättningarna som överstigande 3-5% kvarstående medicinsk invaliditet. Detta trots att den skadade är helt oförmögen till arbete och socialt liv.

När det gäller dessa försäkringsläkare så håller whiplashskadade på att samla material i form av autentiska exempel på deras läkarutlåtanden från skadedrabbade och från olika tvistemål i Tings- och Hovrätter. Vi har funnit att argumenten som används av dessa läkare varierar och i vissa fall är rent motsägelsefulla. Genom att ni läsare förser WhiplashInfo med sådant autentiskt material ger ni möjlighet till att sakligt och juridiskt kunna ifrågasätta dessa försäkringsläkare med motsägelser. Ni ger också möjlighet att undersöka huruvida det finns en trend över om dessa försäkringsläkare konsekvent och systematiskt tar parti för försäkringsbolagen samt om de i praktiken gör allt för att "vinna" åt försäkringsbolagen.  Om det är så, så är det viktigt att det kommer fram.

Sänd gärna exempel

Om Du som whiplash - pisksnärtskadad, sjukvårdspersonal eller försäkringsanställd vill delge mig känsligt material eller insikter som inte får spåras, så garanterar jag att behandla allt material konfidentiellt. WhiplashInfos källor är också skyddade via lagstiftning. Vi vill ha material att publicera - gärna avpersonifierat - bara det är hämtat från verkligheten. Antingen kan Du avkoda det själv eller överlåta det till WhiplashInfo.

WhiplashInfo tackar för insänt materialet och ber om ännu mer!

Detta gäller givetvis även (före detta) skadereglerare och (före detta) försäkringsläkare. Lagstiftningen garanterar Dig sekretess och anonymitet!

Jag hoppas att WhiplashInfo kan ge dig något positivt!

Tomas Alsbro


[1] Om riksdagens webbplats

[2] ”Förslag till hantering av symtom relaterade till pisksnärtsskada hör hemma i papperskorgen”, Rolf Nilzén, specialist i anestesiologi och företagshälsovård, införd i Läkartidningen 2010-01-26 nummer 4

[3]  ur referens- och läroboken Smärta & Smärtanalys, Tomas Wolff, Mads Werner, Peter Strang, kap 14, sid 324, ISBN 47-04906-5