SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringsbolagens inställning, attityd och handläggningar av skadeärenden

De svenska försäkringsbolagens handläggning av personskadeersättning i samband med whiplash skador är i många drabbades ögon ett sorgligt kapitel. Jag har under årens lopp haft kontakt med många andra whiplashskadade och snart sagt alla kan berätta samma historia om hur de misshandlas av försäkringsbolagen.

De blir misstrodda, försäkringsbolagen skyller bestående funktionsnedsättningar och skador efter ett whiplashtrauma på olika konkurrerande skäl - hur absurda de än må tyckas för den skadade och dennes egna läkare. Till sin hjälp har bolagen sk försäkringsmedicinskt sakkunnigläkare eller försäkringsläkare, arvoderade av försäkringsbolagen och således i ett ekonomiskt beroendeförhållande till sin uppdragsgivare.

Under årens lopp har så mycket klagomål framförts mot försäkringsbolagens attityder och sega handläggningar av trafikskadeersättningar att statsmakten funnit anledning att undersöka frågan.

Staten har då vänt sig till Finansinspektionen - den myndighet som ska övervaka bl.a. försäkringsbolagens verksamhet - med en begäran om rapport eller utredning.

Finansinspektionen har ingen egen kunskap inom detta område - skadehandläggning och skadeadministration. Hur de arbetar framgår av bl.a. två rapporter i ärendet som jag redovisar under sidan med rubriken "Finansinspektionen":

  • FI rapport Dnr 19-6105192. Undersökning av försäkringsbolagens skadereglering,  publicerad den 1993-06-17.

  • FI rapport Dnr 1736-98-319. Försäkringsbolagen och de trafikskadade, publicerad den 1998-12-18.

Rapporten från 1993 är dock en ren skandal. Finansinspektionen ville inte/ bemödade sig inte om att tillse att den av dem tillsatte utredaren - en fd försäkringsbolagsläkare - var helt opartisk. Finansinspektionen skriver  att de anlitat en fd försäkringsläkare på grund av att de ej lyckats hitta någon helt fristående.

Enligt min och många andras mening har de inte ansträngt sig särskilt mycket - jämför den utredning Socialstyrelsen tillsatte för att granska den medicinska metodiken och verksamheten vid Ryggkirurgiska kliniken, Löt i Strängnäs. De tillsatte den norska professorn Weber som utredare. Varför  agerade inte Finansinspektionen på ett lika professionellt sätt för att en gång för alla få slut på oron för opartiskhet och den debatt den medför?

Tomas Alsbro

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.