SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkoren är de villkor som en försäkringsgivare (försäkringsbolag) uppställer och som du som försäkringstagare accepterar när du tecknar en försäkring.

Det är ett ömsesidigt avtal. Försäkringsavtalslagen (FAL) ställer upp vissa lagbundna krav på försäkringsavtal, i huvudsak för att skydda konsumentintressen. I skrivande stund är en förändring av FAL förestående, och en Lagrådsremiss om en nyutformad FAL behandlas för närvarande.

Trafikförsäkringen är lagbunden enligt Trafikskadelagen, och villkoren skall uppfylla vissa kriterier.

Rättskyddsförsäkring är inte lagbunden, trots att Riksdagen i stort privatiserade Rättshjälpslagen 1997, då man gjorde rättshjälpen subsidiär till privata rättsskyddsförsäkringar. Se vidare under Rättshjälp

Nedan finner du sidor med de större försäkringsbolagens viktigaste villkor vid skada i trafik:

  • Trafikförsäkring   
  • Rättskydd

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.