SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Preskriptionsregler i Trygg-Hansas villkor


Exemplet nedan är hämtat från Trygg-Hansa

17. Preskription

Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan mot Trygg-Hansa inom 3 år från det att han fick kännedom om att fodringen kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.

Har den ersättningsberättigade anmält skadan till oss inom den tid som anges ovan, har han alltid 6 månader på sig att väcka talan sedan Trygg-Hansa tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan.


OBS

Läsare har påpekat för WhiplashInfo att försäkringsbolagen påstår att deras ersättningskrav kommit in för sent därför att det gått mer än tre år sedan olyckan eller skadehändelsen inträffade. Om så är fallet är det snudd på bedrägeri, då samtliga medarbetare inom skaderegleringsverksamheten skall vara adekvat utbildade och därmed känna till preskriptionsreglerna. Samtliga sådana fall vore WhiplashInfo tacksam för att få kännedom om.

Skadestånd vid personskada

Du kan också läsa advokats Mats Wikners PM om Skadestånd vid personskada, där han tar upp preskriptionsfrågor.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.