SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Preskriptionsregler inom EG:s direktiv om trafikförsäkring

Inom ramen för arbetet i Europäische Rechtsakademie Trier (ERA), har frågan väckts om inte det kommande femte direktivet om Trafikförsäkring [i] också borde reglera frågor om preskription. En arbetsgrupp, där bl.a. professor Bill Dufwa ingår, har därför utarbetat ett förslag som innebär att en fordran på ersättning från en trafikförsäkring preskriberas fyra år från olyckan.

Den första skrivningen innebar att preskription skulle inträda fyra år efter skadetillfället, såsom en maximigräns. Detta skulle innebära en väsentlig försämring mot nuvarande svenska regler och skulle slå orimligt hårt mot bl.a. de som drabbas av whiplashtrauma.

Inför arbetsgruppens senaste möte reste kanslirådet Thomas Ericson ned till Trier för att ge den svenska regeringens synpunkter på preskriptionsreglerna, och bistod således professor Bill Dufwa i försöken att få arbetsgruppen att tänka om.

Den slutliga utformningen innebar också en stor förändring. I stället för att 4 års maximigräns från skadetillfället är förslaget nu 4 års minigräns.

För Sveriges del innebär det i det fall kommissionen föreslår parlamentet i enlighet med förslaget bl.a. att den nuvarande treårs regeln måste ändras till fyra år. 

 

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.