SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Rättssäkerheten ifrågasatt av Kommittén Välfärdsbokslut

Funktionshindrade har svårt hävda sin rätt

Många skadade tvingas tvista med sina försäkringsgivare för att erhålla den ersättning från försäkringar de anser sig ha rätt till enligt avtal.

Erfarenheter från sådana tvistemål, de rättsliga förfarandet och den skadades utsatthet har väckt frågor kring den svenska rättssäkerheten. 

Kommittén Välfärdsbokslut som vid en presskonferens i Rosenbad den 6 september 2001 presenterade sitt Betänkande av Kommittén Välfärdsbokslut, SOU 2001:56, menar bl.a. att funktionshindrade hade svårt att hävda sin rätt.

Läs mer...

Oaktat vad, så skall vi garanteras rättssäkerhet i Sverige, men det ifrågasätts av alltfler om vi verkligen kan lita på att rättsväsendet ger oss denna ur demokratiska synpunkt så elementära trygghet. Av det skälet att denna grundläggande princip nu debatteras i DN vill jag ta upp detta även på WhiplashInfo.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.