SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Svårt få rätt vid tvistemål

Domstolar tror mer på försäkringsläkare än på  den sjukes- och skadelidandes egna behandlande läkare.

Försäkringskassans och försäkringsbolagens attityder mot whiplashskadade har hårdnat successivt.

Det har kunnat ske genom att

  • försäkringsbolagens sakkunnigläkare vägrar acceptera medicinska samband.

  • domstolarna har anammat och trott på försäkringsläkare som hävdad att 72-timmars regeln är en traumatisk princip.

  • försäkringsbolagen och deras sakkunnigläkare allt ivrigare förnekar nyare rön om whiplash som talar för den skadade

  • försäkringsbolagen och deras sakkunnigläkare allt ivrigare under rättsförhandlingar och med framgång påstår att sådana forskningsrön som talar för den whiplashskadade är kontroversiella (bl.a. rättsläkaren dr Gunilla Brings avhandling)

  • Trafikskadenämnden så gott som alltid stöder försäkringsbolagens sakkunnigläkare.

  • domstolar tar Trafikskadenämndens yttrande ad nota. I praktiken blir därmed Trafikskadenämnden är förlängning av domstolen. (Se dr Bengt Johanssons EU-anmälan!)

  • en rådman vid Stockholms Tingsrätt i SVD den 2 september uttalat att det är för lätt för nackskadade att erhålla försäkringsersättning.

  • Stockholms Tingsrätt har upphört att självständigt värdera medicinsk bevisning.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.